Батуринська громада
Бахмацький район, Чернігівська область

Якою бути Батуринській ОТГ у 2025 році? 

23 лютого 2018 року відбулося 2-ге засідання Робочої групи зі Стратегічного планування розвитку Батуринської ОТГ.
Під час засідання було розглянуто низку питань, що були необхідні для подальшої роботи і планування. Для цього працівниками виконкому та робочою групою було попередньо підготовлено соціально-економічний аналіз. 

Багато емоцій та сперечань викликав SWOT-аналіз (сильні та слабкі сторони, можливості та загрози), який разом з соціально-економічним аналізом, визначеними бажаннями та цінностями, став підґрунттям для складання наступного БАЧЕННЯ. 

Батуринська громада - Гетьманська столиця України. Спільнота щасливих людей, де є розвинена гуманітарна, соціальна, розважальна, спортивна інфраструктури.
Культурно-туристичний екополіс Присеймів'я Чернігово-Сіверщини, що спирається на високотехнологічне ефективне агро-виробництво, тут місцева влада плекає сприятливий бізнес- та інвестиційний клімат для розвитку малого та середнього підприємництва.
Тут комфортно та безпечно мешкають заможні, здорові, всебічнорозвинені нащадки козацьких традицій, відкриті для зовнішнього світу та нових можливостей.

Пропонуємо долучитися до роботи над Стратегією розвитку Батуринської ОТГ та висловитися щодо Бачення, яке викладено вище. Чи відповідає воно Вашому баченню, чи перегукується з тим, якою бути Батуринській ОТГ у 2025 році?