Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Батуринської міської територіальної громади, що надається комунальному некомерційному підприємству «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради на 2022-2

Дата: 26.11.2021 15:11
Кількість переглядів: 343

ПРОЄКТ

    • МІСЬКА РАДА
    • РАЙОНУ
    • ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року                  м. Батурин                                                  № 6

 

 

Про Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Батуринської міської територіальної громади, що надається комунальному некомерційному підприємству «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради на 2022-2024 роки

 

 

 

З метою розвитку вторинної медичної  допомоги  в Батуринській ОТГ, керуючись ст.26,  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Батуринської міської ради, що надається комунальному некомерційному підприємству «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради на 2022-2024 роки. (додається)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                                                Леонід ДУША

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення16 сесії Батуринської міської ради 9 скликання від 06.12.2021 № 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Батуринської міської територіальної громади, що надається комунальному некомерційному підприємству «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Батуринська міська рада

2.

Розробник програми

виконавчий комітет Батуринської міської ради

3.

Відповідальний виконавець програми

Батуринська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради

4.

Учасники програми

Батуринська міська рада

комунальне некомерційне підприємство «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради

 

5.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

6.

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні програм

Міський бюджет,  інші  джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього:

947 600 грн

2022 рік

2023 рік

2024 рік

300 000 грн

315 900 грн

331 700 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів національного багатства. Тому кожна держава розглядає охорону та зміцнення здоров’я як своє найголовніше завдання. Світовий досвід, узагальнений в документах ВООЗ, показує, що одним із головних пріоритетів розвитку національної системи охорони здоров’я в умовах дефіциту фінансових і кадрових ресурсів, повинен бути розвиток вторинної медичної допомоги, спрямований на поліпшення стану здоров’я населення, забезпечення надання безперервної, доступної та якісної медичної допомоги, створення правових, економічних та організаційних умов надання медичних послуг, орієнтацію системи охорони здоров’я на людину в умовах реформування, запобігання захворюванням, насамперед інфекційним та хронічним неінфекційним, зниження рівня інвалідності та смертності населення, забезпечення на програмній основі заходів із профілактики та лікування соціально небезпечних хвороб.

Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Батуринської МТГ, що надається комунальним некомерційним підприємством «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV, Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-IV, Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Методичних рекомендацій з автономізації комунальних закладів охорони здоров'я від 28 лютого 2018 року.

Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню Батуринської МТГ,  необхідністю поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

 

Розділ 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є: забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування ефективного функціонування системи надання доступної і якісної вторинної медичної допомоги, зокрема: забезпечення права на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях; попередження масових інфекційних захворювань; запобігання демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань; об’єднання зусиль міської ради, районної влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації, що допоможе забезпечити населення об'єднаної територіальної громади якісними медичними послугами, вирішить питання кадрового забезпечення медичними працівниками.

 Основними завданнями програми є: пріоритетний розвиток вторинної медичної допомоги, забезпечення належного фінансування потреб при наданні стаціонарної медичної допомоги; забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, тощо.

 

Розділ 3. ПРОБЛЕМИ ВТОРИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

 Комунального некомерційного підприємства «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради здійснює медичне обслуговування населення, що проживає на території Батуринської МТГ в кількості близько 7050 жителів.  Залишається складною демографічна ситуація. Поступово зменшується показник природного приросту населення. З кожним роком відмічається ріст інвалідизації населення. На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану здоров'я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. Водночас, відмічається тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Поряд з цим на вторинному рівні залишається низка питань, які потребують доопрацювання та вирішення.

 

Розділ 4. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

 

 Оптимальним варіантом розв’язання проблем Програми є: пріоритетний розвиток вторинної високоспеціалізованої медичної допомоги;  запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я; залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань; поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям сіл; забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення; поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя; підвищення ефективності використання фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я; впровадження інформаційно-аналітичної підтримки розвитку вторинної медичної допомоги, що забезпечить контроль за лікувально-діагностичним процесом та здійсненням профілактичних заходів.

 

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дасть змогу: забезпечити ефективну роботу комунального некомерційного підприємства «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради, сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій; сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на амбулаторному рівні, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих видах медичної допомоги, у тому числі стаціонарної; покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, онкології, що знизить показники смертності і інвалідності від даної патології.

 

Розділ 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок: фінансування з міського бюджету із використанням програмно-цільового методу (за бюджетною програмою); залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини; інших джерел, не заборонених законодавством України. Обсяги фінансування Програми, роки визначені у Паспорті Програми. Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватися у процесі складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік та при внесенні змін до нього.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють виконавчий комітет Батуринської міської ради.

 

Розділ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку вторинної медичної допомоги в Батуринській МТГ на 2022-2024 роки, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово-господарських можливостей громади). Програма має завдання, які направлені на виконання заходів Програми адаптованих до рівня потреб та можливостей громади. Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співпраці комунального некомерційного підприємства «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради та Батуринської міської ради у визначених напрямках діяльності.

 

Міський голова                                                                                Леонід ДУША

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь