Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

Проекти рішень міської ради №Без номеру «Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2022 рік»

Кількість переглядів: 528
Скликання: дев'яте
Сесія: 17
Тип документу: Проекти рішень міської ради
Дата: 23.12.2021
Автор: Батуринська міська рада
Номер документу: Без номеру
Назва документу: Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2022 рік
Прикріплені файли:
  1. Додаток 1 (0.06 МБ)
  2. Додаток 2 (0.05 МБ)
  3. Додаток 3 (0.06 МБ)
  4. Додаток 4 (0.06 МБ)
  5. Додаток 5 (0.06 МБ)
  6. Додаток 6 (0.07 МБ)
  7. Додаток 7 (0.08 МБ)

 

ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А

БАТУРИНСЬКА  МІСЬКА РАДА

НІЖИНСЬКОГО  РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                    РІШЕННЯ

 

( ______  сесія  дев’ятого скликання)

                                          

 __ грудня  2021 року                        № __                                              м. Батурин

 

Про бюджет Батуринської

міської територіальної громади  

на 2022 рік

25506000000

(код бюджету)

                                        

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, Батуринська міська рада В И Р І Ш И Л А:

1.   Визначити  на 2022 рік :

доходи  бюджету  Батуринської міської територіальної громади у сумі     68 155 450 гривень,  у  тому  числі  доходи загального фонду місцевого бюджету 66 552 800 гривень  та  доходи спеціального фонду місцевого бюджету 1 602 650 гривень,  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету  Батуринської міської територіальної громади у сумі    68 155 450 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 64 183 600  гривень  та  видатки спеціального фонду місцевого бюджету    3 971 850 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 2 369 200 гривень,   згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету  у сумі 2 369 200 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Оборотний  залишок  бюджетних  коштів місцевого бюджету у розмірі сумі 100 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд  місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду  бюджету Батуринської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити  на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку Батуринської міської територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами, згідно з додатком  6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  13 413 770 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету  Батуринської міської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України  на 2022 рік»;

2)  джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  частиною 1 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету  Батуринської міської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;

2)  у частині фінансування є надходження, визначені  частиною 2 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету Батуринської міської територіальної громади;

3) у частині кредитування є надходження, визначені  пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами   статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.  

9. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

– нарахування на заробітну плату (код 2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

– забезпечення продуктами харчування (код 2230);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– поточні трансферти населенню (код 2700);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право головному розпоряднику коштів (міській раді) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів бюджету Батуринської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення, керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

12. Головним розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи рішенням виконавчого комітету Батуринської міської ради до 01 січня 2022 року, виходячи з обсягів бюджетних асигнувань.

 

13. Головним розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам коштів місцевого бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премію та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати затвердженого у кошторисах.

14. Дозволити фінансовому відділу Батуринської міської ради вносити зміни до розпису бюджету міської територіальної громади та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, вносити зміни до розпису фінансування бюджету громади; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів  бюджету територіальної громади окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міської територіальної громади.

 

15. В міжсесійний період у виняткових випадках за рішенням виконавчого комітету Батуринської міської ради, погодженого з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, дозволити виділення додаткових коштів, у тому числі за рахунок залишків коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2022, головному розпоряднику коштів бюджету, здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, та проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з наступним внесенням змін до рішення «Про бюджет Батуринської міської територіальної громади  на 2022 рік”.

 

16. У межах загального обсягу бюджетних призначень, дозволити у міжсесійний період розпорядженням міського голови, здійснювати розподіл та перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами,  додаткової дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статі 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), з наступним внесенням змін до рішення «Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2022 рік”.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

18. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                                Леонід ДУША


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь