Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Батуринської ОТГ

Дата: 23.09.2021 17:37
Кількість переглядів: 990

 

УКРАЇНА

БАТУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

БАХМАЦЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(тридцять дев’ята сесія восьмого скликання)

 

19 жовтня 2020 року                      м. Батурин                                         №8

 

Про затвердження Правил благоустрою

населених пунктів Батуринської ОТГ

 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до вимог частини другої статті 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до частини першої статей 10, 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту» з метою утримання населених пунктів Батуринської міської ради у належному стані, їх санітарне очищення від сміття, збереження об’єктів загального користування, природних комплексів,  міська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила благоустрою населених пунктів Батуринської ОТГ згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію у сфері регулювання земельних питань та охорони навколишнього середовища.

 

 

Міський голова                                                                                     Л.ДУША

 

 

 

 

 

 

 

    

Додаток

до рішення 39 сесії 8 скликання міської ради № 8 від 19.10.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішення 39 сесії 8 скликання міської ради № 8 від 19.10.2020

 

ПРАВИЛА

благоустрою населених пунктів Батуринської ОТГ

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Правила благоустрою населених пунктів Батуринської ОТГ (далі – Правила) є регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території населених пунктів Батуринської ОТГ, об’єктів благоустрою міської ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території міської ради.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Батуринської ОТГ об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами. Правила визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

У цих Правилах наведені нижче терміни вживання в такому значенні:

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території населених пунктів з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів благоустрою населених пунктів: парків, вулиць, прибудинкових територій, кладовищ, навчальних, оздоровчих, історико-культурних об’єктів промисловості та інших об’єктів у межах населених пунктів;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населених пунктів, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, проїзди, тротуари, пішохідні доріжки, а також майдани та площі;

заходи з благоустрою громади – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств чи будівель та споруд;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням, або юридична або фізична особа, яка за законом має право на земельну ділянку(спадщина);

тимчасова споруда – це споруда функціонального (в тому числі для здійснення підприємницької діяльності), декоративно-технологічного призначення, в тому числі мала архітектурна форма, яка виготовляється з полегшених збірних конструкцій та встановлюється без улаштування заглибленого фундаменту тощо

об’єкт благоустрою – територія загального користування, парк, квітники, газони, спортивні та дитячі майданчики, пам’ятники культурної та історичної спадщини, вулиці, дороги, провулки, тротуари, системи вуличного освітлення, кладовища, при будинкові території, території підприємств, установ, та закріплені за ними території на умовах договору;

муніципальні відходи – тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритне сміття (ВГС), будівельне сміття, змети з доріг, листя, обріз сухостійних дерев і чагарників, скошені бур’яни і трава;

тверді побутові відходи (ТПВ) – побутові відходи споживання, які утворюються та накопичуються мешканцями у житлових будинках, навчальних закладах, лікувальних, торговельних закладах, адміністративних будинках, на кладовищах;

будівельні відходи – відходи, що утворюються при веденні будівництва,в тому числі при веденні капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переобладнання житлових приміщень у нежилі, ремонт доріг, тротуарів;

виробничі відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;

навал сміття – скупчення ТПВ і ВГС, що виникли в результаті самовільного скидання, яке по обсягу не перевищує 1-2 кв.м. на будь-якій території;

осередковий навал – скупчення муніципальних відходів, що виникли в результаті самовільного скидання, обсягом до 30 кв.м на території площею 50 кв.м;

несанкціоноване (стихійне)звалище сміття – самовільне (несанкціоноване) скидання (розміщення) або складування ТПВ, ВГС, відходів будівництва, іншого сміття, утвореного в процесі діяльності юридичних або фізичних осіб на площі понад 50 кв.м. і обсягом понад 30 куб.м;

власна територія – частина території громади, що має площу, межі, місце розташування, правовий статус й інші характеристики, відображені в державному земельному кадастрі, що знаходяться у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності;

зелені насадження – дерева, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність штучного та природного походження на визначеній території населеного пункту;

знищення зелених насаджень – ушкодження зелених насаджень до ступеню припинення росту;

прилегла територія - територія, що безпосередньо примикає до меж будинків, у тому числі індивідуальної забудови, спорудження промислових об’єктів, об’єктів торгівлі та інших об’єктів;

санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення території від муніципальних відходів, снігу, випадкового сміття і утилізації побутових відходів, великогабаритного сміття;

утримання доріг – комплекс робіт з підтримки транспортно-експлуатаційного стану доріг, смуг відводу, елементів облаштування доріг, організації і безпеки руху, що відповідають вимогам законів України.

 

1.2. Об’єкти благоустрою території Батуринської ОТГ використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Повноваження Батуринської міської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.4. Батуринська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.5. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.6. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів України.

1.7. Правила містять загальнообов’язкові на території Батуринської ОТГ норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

1.8. Правила затверджені Батуринською міською радою в межах наданих їй повноважень з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на підпорядкованій території суб’єктами господарювання.

1.9. Для громадського обговорення проект цих Правил розміщується на сайті Батуринської міської ради.

1.10. Внесення змін до цих Правил здійснюється рішенням Батуринської міської ради.

 

2. Повноваження міської ради та її виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів

 

2.1. До повноважень міської ради та її виконавчого органу в сфері благоустрою території населених пунктів належить:

- затвердження міських програм та заходів з благоустрою населених пунктів, забезпечення їх виконання та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- організація забезпечення на території населених пунктів чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

- затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою території населених пунктів;

- здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, озелененням таких територій, охороною зелених насаджень тощо;

- організація місць відпочинку для населення;

- надання дозволу на розміщення на території об’єктів торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

- інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього середовища;

- участь у проведенні щорічної акції «За чисте довкілля»

3. Організація благоустрою населених пунктів

 

3.1. Організацію благоустрою населених пунктів забезпечує орган місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, установлених законом.

3.2. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території громади.

3.3. Рішення міської ради щодо благоустрою території громади є обов’язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

3.4. Території загального користування за межами землевідведення закріплюються виконавчим комітетом міської ради між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, знищенню карантинних рослин та бур’янів. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями та громадянами території визначаються рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.5. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає їх санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил, Закону України «Про поховання та похоронну справу», Державних санітарних правил та норм, «Гігієнічні норми щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», інших нормативно-правових актів.

4. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів

 

4.1. Громадяни у сфері благоустрою території Батуринської міської ради мають право:

- користуватися об’єктами благоустрою населених пунктів;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів Батуринської міської ради;

- вносити на розгляд Батуринської міської ради пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населених пунктів та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

4.2. Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, а також закріплені за ними в установленому порядку території та прилеглу до цих об’єктів територію;

- дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;

- дотримуватися норм висоти огороджень, а саме висота огороджень має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею;

- в обов’язковому поряду мати аншлаг у домогосподарстві;

- не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

5. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій,

у сфері благоустрою населених пунктів

 

5.1. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

- брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою населених пунктів;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або призводять до її нецільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичних осіб;

- вносити на розгляд Батуринської міської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

5.2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою територію населеного пункту, прилеглу до цих об’єктів територію;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

- відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та в розмірах , установлених законодавством України;

- у процесі утримання об’єктів благоустрою дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6. Порядок здійснення благоустрою та утримання

території загального користування

 

6.1. До об’єктів благоустрою населених пунктів належать:

1) території загального користування:

- парки (спортивні та дитячі майданчики), сади, сквери;

- пам’ятки культурної та історичної спадщини;

- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території.

5) зони зелених насаджень, території пам’ятників культурної, історичної спадщини, майданчики для дозвілля та відпочинку.

6.2. До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населених пунктів.

6.3. Благоустрій та утримання в належному стані вище вказаних територій включає:

- прибирання сміття, відходів;

- озеленення;

- збереження зелених насаджень;

- догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

- відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- встановлення та утримання у належному стані лавочок, меморіальних дощок, пам’ятників та елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

6.4. Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, випас худоби на території клумб, парку, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, територіях пам’ятників культурної та історичної спадщини і майданчиках для дозвілля та відпочинку забороняється.

6.5. Благоустрій кладовищ:

- утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття;

- існуючі місця поховань не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Батуринської міської ради;

- поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства;

- виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

 

7. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої

до приватних будівель території

 

7.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.

7.2. До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці, в разі відсутності проїжджої частини на відстань 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

7.3. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:

- прибирання сміття, відходів, листя;

- озеленення;

- збереження зелених насаджень;

- догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

- скошування трави кожної другої суботи місяця;

- видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

 

7.4. Підприємствам,установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, канави, особливо на територія прилеглих до житлової забудови.

7.5. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.

7.6. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

8. Забезпечення благоустрою території підприємств, установ та організацій

 

8.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.

8.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначає міська рада.

8.3. Благоустрій та утримання в належному стані вище вказаних території включає:

- прибирання сміття, відходів, листя;

- озеленення;

- збереження зелених насаджень;

- догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій в інших випадках.

8.4. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

9. Обмеження при використанні об’єтів благоустрою

 

9.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

- виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов’язковість його отримання передбачена законом;

- самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

- випасати худобу у не відведених для цього місцях(випасати тільки на офіційних пасовищах);

- забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

- використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

- вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожної мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

10. Утримання тварин

 

10.1. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

- за вимогою реєструвати тварин у секретаря виконкому та старост Батуринської міської ради;

- не допускати утримання собак без належного обмеження території для вигулу;

- не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

- не випасати худобу та свійську птицю на алеях, парках, рекреаційних зонах, зонах массового відпочинку, спортивних майданчиках;

11. Елементи благоустрою

 

11.1. Елементами благоустрою є:

- покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

- зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, на прибудинкових територіях;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

- інші елементи благоустрою, визнані нормативно-правовими актами.

 

12. Правила розміщення та утримання елементів благоустрою

при розміщенні зовнішньої реклами

 

12.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку Батуринською міською радою.

12.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території Батуринської міської ради, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт у встановленому виконкомом міської ради порядку.

12.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території Батуринської міської ради, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил.

12.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території Батуринської міської ради, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк.

12.5. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання грунту.

12.6. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий грунт, сміття, залишки матеріалів та виконано в повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території.

12.7. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

12.8. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинки.

12.9. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

12.10. Рекламні засоби не повинні виступати джерелом шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

12.11. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехрестя, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, зупинок транспорту загального користування.

12.12. Забороняється розміщення рекламних засобів:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- на території парку, пам’ятників, на квітниках та деревах.

12.13. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

13. Охорона та утримання зелених насаджень

 

13.1. Охороні та відновленню підлягають всі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанціях.

13.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

13.3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

13.4. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб.

13.5. У населених пунктах ведеться облік зелених насаджень. Облік зелених насаджень проводиться міською радою.

14. Участь громадян у фінансуванні заходів щодо забезпечення благоустрою населених пунктів

 

14.1. Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту, вулиці або при будинкової території за місцем проживання.

15. Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізованих випромінювань та інших фізичних факторів на території населених пунктів

 

15.1. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані:

- здійснювати відповідні заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- забезпечувати під час роботи закладів торгівлі, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами;

- вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях населених пунктів (захищені об’єкти):

  1. житлових будинків і прибудинкових територіях;
  2. лікувальних закладів, закладів освіти та культури;
  3. розташованих у межах населених пунктів закладів торгівлі;
  4. інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
  5. парків, зон відпочинку розташованих на території житлових будинків.

15.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

15.3. У нічний час з 23.00 год. до 8.00 год. на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

15.4. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21.00 год. до 8.00 год., в святкові та неробочі дні – цілодобово. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

15.5. Додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

- попередження та/або ліквідація наслідків аварії, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

- надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

- попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

- проведення зборів, мітингів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщають органи місцевого самоврядування;

- відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів села, інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради, проведення спортивних змагань;

- проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин та піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням з виконавчим комітетом міської ради. Застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час дозволяється під час святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

15.6. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків не ближче чим за 100 метрів від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, інших громадських споруд та житлових будинків.

15.7. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

15.8. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів.

16. Контроль у сфері благоустрою території Батуринської міської ради

 

16.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

16.2. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснює Батуринська міська рада та її виконавчий орган.

16.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій;

- розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів Батуринської міської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому Батуринської міської ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та Правил Благоустрою території населеного пункту.

17. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

 

17.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягуються особи, які винні:

- у порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

- у порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

- порушення режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населеного пункту;

- пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожної мережі, інших об’єктів благоустрою населених пунктів;

- порушення правил благоустрою території населених пунктів;

- знищення або пошкодження зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населених пунктів;

- забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

- неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

17.2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

17.3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

17.4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди.

18. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

 

18.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Батуринської міської ради.

18.2. Проект рішення Батуринської міської ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.

Правила благоустрою населених пунктів Батуринської міської ради розроблені на основі положень та вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

 

Секретар виконкому                                                            М. ВИШНЯКОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь