A A A K K K
для людей із порушенням зору
Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

Про затвердження «Методики розрахунку плати за оренду нерухомого чи індивідуально визначеного майна комунальної власності Батуринської міської ради ОТГ»

Дата: 23.09.2021 17:47
Кількість переглядів: 2851

 

 

УКРАЇНА

БАТУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

БАХМАЦЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(пята сесія восьмого скликання)

 

26 квітня 2017року                      м. Батурин                                    №19

 

 

Про затвердження «Методики розрахунку плати за оренду нерухомого чи індивідуально визначеного майна комунальної власності Батуринської міської ради ОТГ»

 

Керуючись статтями 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” Батуринська міська рада  в и р і ш и л а:

1. Затвердити «Методику розрахунку плати за оренду нерухомого чи індивідуально визначеного майна комунальної власності Батуринської міської ради ОТГ» (додається).

2. Ввести в дію дану Методику з 01.05.2017 року.

3. Секретарю виконавчого комітету Батуринської міської ради Вишняковій М.В. здійснити заходи щодо оприлюднення даної методики.

4. Вважати такими що втратили чинність «Методику розрахунку плати за оренду нерухомого чи індивідуально визначеного майна комунальної власності Матіївської територіальної громади Бахмацького району» затверджену рішенням двадцять першої сесієї шостого скликання Матіївської сільської ради від 25 січня 2013 року та «Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Батурин», затверджену рішенням двадцятої сесії п’ятого скликання Батуринської селищної ради від 07 лютого 2008 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста з комунального майна і комунального господарства Ризель Г.В.

 

 

    Міський голова                                                                                   Л.Л. Душа

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення п’ятої сесії восьмого скликання

Батуринської міської ради

від  26 квітня 2017 року

 

Методика

розрахунку плати за оренду нерухомого чи індивідуально визначеного майна

комунальної власності Батуринської міської ради ОТГ

 

  1. Загальні положення

 

  1. Дану Методику розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, пункту 2 статті 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою  створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Батуринської міської ради ОТ.:
  2. У цій Методиці поняття “оцінка”, “незалежна оцінка”, “самостійна оцінка”, вживаються у значеннях, наведених у Законі України  “Про оцінку майна, майнових прав та  професійну оціночну діяльність”, а поняття “бюджет”, “бюджетна установа”, “місцевий бюджет”, “платіж”, -  у значеннях, наведених у Бюджетному  кодексі України.
  3. Передача  майна в оренду здійснюється  відповідно до даної Методики.

 

  1. Орендна плата та пеня

 

  2.1 Орендна плата є обов’язковим  фіксованим платежем, який орендар  вносить орендодавцеві  

         незалежно від наслідків господарської діяльності.

  1. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди, укладеним між орендодавцем та орендарем відповідно до цієї Методики.
  2. Розмір орендної плати змінюється орендодавцем в односторонньому порядку протягом терміну дії договору оренди, у разі зміни Методики її розрахунку та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями районної ради. У разі визначення орендаря на конкурсній основі розмір орендної плати може бути більшим.
  3. Орендна плата не враховує вартість експлуатаційних витрат, плати за землю, податку на додану вартість, вартість комунальних послуг, які сплачуються окремо в розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством.
  4. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
  5. Платіжні документи на перерахування орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
  6. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в  5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
  7. У разі несвоєчасної або в неповному обсязі орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого чинним  законодавством. Пеня зараховується до міського бюджету.

 

  1. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу (цілісної будівлі з комунікаціями)

 

    3.1 У разі  передачі в оренду цілісного майнового комплексу (цілісної будівлі з комунікаціями) орендодавцем виступає міська рада.

 

  1. Орендна плата за оренду цілісного майнового комплексу (цілісної будівлі з комунікаціями)  розраховується у такій послідовності:
  • визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної орендної плати
  •  встановлюється розмір плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди
  • з урахуванням розміру орендної плати за  перший місяць оренди розраховується розмір плати за наступні місяці.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування  розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

3.3 Розмір річної орендної плати за оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу визначається за формулою:

Орічна = Во х Сор.ц,

де Орічна – розмір річної орендної плати, грн.,

Во – вартість цілісного майнового комплексу (цілісної будівлі з комунікаціями) визначена шляхом проведення самостійної оцінки здійсненої відповідно з Методикою оцінки об’єктів оренди затвердженою постановою  Кабінету Міністрів України від 02.01.2003 року №3,

Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів чи їх структурних підрозділів, визначена згідно з таблицею 1, яка є додатком до даної Методики.

 

     Розмір місячної орендної плати за перший місяць, після  укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати, розраховується  за формою:

                                     Орічна

Опл.місячна = ------------------------------- *  Іп.р.*  Ім;

                                        12

де Опл. місячна – орендна  плата за перший місяць оренди, грн.;

Орічна – розмір річної орендної  плати, грн.;

Іп.р. – індекс інфляції   у разі оренди:

- цілісного майнового комплексу (цілісної будівлі з комунікаціями) (у разі проведення його самостійної оцінки) – за період з дати оцінки по дату укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати :

Ім.-індекс інфляції за перший місяць оренди.

 

Комісія з проведення самостійної оцінки майна цілісного майнового комплексу (цілісної будівлі з комунікаціями)  створюється рішенням виконкому сільської ради.

 

У разі визначення орендаря цілісного майнового комплексу (цілісної будівлі з комунікаціями)  на конкурсних засадах, розмір визначеної орендної плати є початковим для проведення конкурсу.

 

3.4  Якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта  оренди була зроблена більше ніж як три року тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться повторна оцінка об’єкта оренди та здійснюється новий розрахунок орендної плати.

 

  1. Порядок розрахунку розміру орендної плати

у разі передачі майна в оренду установам, організаціям, що повністю або частково фінансуються з місцевого бюджету

 

4.1. У разі оренди нерухомого майна установами, закладами, організаціями, які повністю або частково фінансуються з місцевого бюджету, розмір орендної плати розраховується в залежності від зони місцезнаходження об’єкта оренди на території міста, села. Розподіл зон встановлюється виконавчим комітетом міської ради.

4.2. Розмір місячної орендної плати за перший місяць визначається за формулою:

 Опл.місячна = Скв.м. * П прим.*Кц.викор. * Кякості * Іп.р. * Ім..;

 

де Опл.місячна – розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди, грн.,

Скв.м. – місячна ставка орендної плати за оренду 1 кв.м. загальної площі в залежності від зони місцезнаходження на території міста, селища, села (встановлюється згідно з  таблицею 3);

Пприм. – загальна площа орендованих об’єктів нерухомого майна (для приміщень – з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, який розраховується згідно з розділом 11 цієї Методики), кв.м.;

Кц.викор – коефіцієнт цільового використання, який враховує цільове використання об’єкта оренди (встановлюється відповідно до договору згідно з таблицею 2 );

Кякості – коефіцієнт якості,  який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об’єктів оренди (встановлюється згідно з таблицею 4). При наявності кількох підстав, коефіцієнт Кякості визначається методом множення відповідних коефіцієнтів;

Іп.р. – індекс інфляції за період з 01 січня поточного року до моменту укладення договору оренди;

Ім.. – індекс інфляції за перший місяць оренди, який встановлений Держкомстатом (найближчий визначений).

  4.3 Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом множення місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

  4.4 Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) установами, закладами, організаціями, що повністю або частково фінансуються з місцевого бюджету, органам державної виконавчої влади може  становить одну гривню на рік  за об’єкт, з обов’язковим проведенням орендарем робіт по постійному підтриманню у належному стані орендованого майна.

 

5.Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна

в оренду установам, організаціям, що повністю або частково фінансуються

 з державного чи інших бюджетів (крім місцевого)

 

5.1 У разі оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) наданих в оренду бюджетним установам, закладам, та організаціям, крім тих, які фінансуються з місцевого бюджету, розмір місячної орендної плати розраховується в залежності від зони місцезнаходження об’єкта  оренди на території села, міста (таблиця 3).

 

5.2 Розмір місячної орендної плати за перший місяць визначається за формулою:

 

 Опл.місячна = Скв.м. * П прим.*Кц.викор. * Кякості * Іп.р. * Ім..;

 

де Опл.місячна – розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди, грн.,

Скв.м. – місячна ставка орендної плати за оренду 1 кв.м. загальної площі в залежності від зони місцезнаходження на території міста, села (встановлюється згідно з  таблицею 3);

Пприм. – загальна площа орендованих об’єктів нерухомого майна (для приміщень – з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, який розраховується згідно з розділом 11 цієї Методики), кв.м.;

Кц.викор – коефіцієнт цільового використання, який враховує цільове використання об’єкта оренди (встановлюється відповідно до договору згідно з таблицею 2 );

Кякості – коефіцієнт якості,  який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об’єктів оренди (встановлюється згідно з таблицею 4). При наявності кількох підстав, коефіцієнт Кякості визначається методом множення відповідних коефіцієнтів;

Іп.р. – індекс інфляції за період з 01 січня поточного року до моменту укладення договору оренди;

Ім.. – індекс інфляції за перший місяць оренди, який встановлений Держкомстатом (найближчий визначений).

 

     5.3 Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом множення місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

6.Порядок розрахунку орендної плати у разі  передачі майна в оренду суб’єктам підприємництва та комунальним (комерційним) підприємствам для здійснення комерційної діяльності

 

  1. У разі оренди нерухомого майна (будівель, споруд приміщень) з метою комерційної діяльності розмір місячної орендної плати розраховується в залежності  від зони місцезнаходження об’єкта оренди на території міста, села. Розподіл зон встановлюється виконавчим комітетом сільської ради.

 

  1. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди визначається за формулою:

 

Опл. місячна = Скв.м. *П прим. * Кц.викор, * Кякості * Іп.р. * Ім..;

 

де Опл. місячна – розмір місячної  орендної плати за перший місяць оренди, грн.;

Скв.м. - місячна ставка орендної плати за оренду 1 кв. м. загальної площі  (встановлюється згідно з таблицею 3, яка є додатком до даної Методики);

Пприм. – загальна площа орендованого об’єкта (для приміщень – з урахуванням збільшення на коефіцієнт  перерахунку корисної площі в загальну, який розраховується згідно з розділом 11          цієї Методики), кв. м.;

     Кц. викор. - коефіцієнт цільового використання, який враховує цільове використання об’єкта оренди (встановлюється відповідно до договору згідно з таблицею 2, яка є додатком  даної Методики);

     К якості - коефіцієнт якості,  який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об’єктів оренди (встановлюється згідно з таблицею 4,яка є додатком до даної Методики). При наявності кількох підстав, коефіцієнт якості визначається методом множення відповідних коефіцієнтів;

    Іп.р. – індекс інфляції за період з 01 січня поточного року до моменту укладення договору оренди;

    Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

 

   Розмір орендної плати за кожний наступний  місяць  визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

  1. При визначенні орендаря на конкурсних засадах розмір орендної плати обрахований згідно пункту 6.2 даної Методики є початковим для проведення конкурсу.

 

  1. При здійсненні орендарем своєї діяльності на орендованій площі в декількох галузях чи по декількох напрямках  орендні ставки та коефіцієнти визначаються по напрямку і галузі та мають найбільший коефіцієнт чи орендну ставку.

 

6.5 У разі оренди нерухомого майна з комерційними цілями загальною площею більше 150 кв. м., за рішенням орендодавця розмір річної орендної плати може визначатись за формулою:

 

Опл = Вп * Сор;

де  Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп – вартість орендованого майна, визначена згідно Звіту про самостійну або незалежну оцінку майна , грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з таблицею 2, яка є додатком до даної Методики

 

  1. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то  оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди)в цілому за формулою:

 

                  Вб

    Вп = ---------- * Пп.;

                 Пб

 

 де Впвартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

 Вб – вартість будівлі (споруди)  в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), визначена шляхом проведення самостійної або незалежної оцінки, грн.;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони використовуються орендарем), кв. м.;

Пп. – площа орендованого приміщення  з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, кв. м. (розраховується згідно з розділом 10 цієї Методики).

 

6.7 Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

                                     Опл

Опл. місячна = ----------------- * Іп.р. * Ім..;

                                12

де О пл.. місячна орендна плата за перший місяць оренди, грн.;

О пл. - розмір орендної плати, грн;

І п.р. – індекс інфляції з дати проведеної незалежної оцінки по дату укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати ;

    Ім. – індекс інфляції за перший місяць оренди, який встановлений Держкомстатом (найближчий визначений).

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Незалежна оцінка вартості об’єктів оренди повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

Висновок про вартість об’єкту оренди є чинним протягом 6 місяців  від дати його затвердження.

 

6.8 Якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта  оренди була зроблена більше ніж як три року тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться повторна оцінка об’єкта оренди та здійснюється новий розрахунок орендної плати.

 

 1. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду підприємствам (некомерційним), організаціям, фондам,

для здійснення некомерційної діяльності

 

  1. У разі оренди нерухомого майна  (будівель, споруд приміщень) з метою некомерційної діяльності, крім підприємств, установ, організацій зазначених у пункті 4.1 цієї Методики розмір місячної орендної плати розраховується в залежності від зони місцезнаходження  об’єкта  оренди на території села. Розподіл зон встановлюється виконавчим комітетом сільської.

 

  1. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди визначається за формулою:

 

Опл. місячна = Скв. м. * Прим. * Кц. викор. * к якості * Іп.р. * Ім..;

 

де О пл. місячна -  розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди, грн.;

Скв.м. - місячна ставка орендної плати за оренду 1 кв.м. загальної площі  (встановлюється згідно з таблицею 3, яка є додатком до даної Методики);

Пприм. – загальна площа орендованого об’єкта (для приміщень – з урахуванням збільшення на коефіцієнт  перерахунку корисної площі в загальну, який розраховується згідно з розділом 10 цієї Методики), кв. м.;

Кц.викор. - коефіцієнт цільового використання, який враховує цільове використання об’єкта оренди (встановлюється відповідно до договору згідно з таблицею 2, яка є додатком  даної Методики);

К якості - коефіцієнт якості,  який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об’єктів оренди (встановлюється згідно з таблицею 4, яка є додатком до даної Методики). При наявності кількох підстав, коефіцієнт якості визначається методом множення відповідних коефіцієнтів;

Іп.р. – індекс інфляції за період з 01 січня поточного року до моменту укладення договору оренди;

Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди, встановлений Держкомстатом (найближчи           й визначений).

            Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

7.3 При визначенні орендаря на конкурсних засадах розмір орендної плати обрахований згідно пункту 7.2 даної Методики є початковим для проведення конкурсу.

 

7.4 При здійсненні орендарем своєї діяльності на орендованій площі в декількох галузях чи по декількох напрямках  орендні ставки та коефіцієнти визначаються по напрямку і галузі та мають найбільший коефіцієнт чи орендну ставку.

 

8.Орендна плата у разі передачі в оренду

індивідуально визначеного майна

 

  1. Розмір річної орендної плати  у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна ( крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін , але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення самостійної оцінки здійсненої відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 02.01.2003 року №3.  При необхідності може здійснюватись незалежна оцінка майна.

 

  1. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати, ніж розрахований  відповідно до цієї Методики.

 

  1. Якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта  оренди була зроблена більше ніж як три року тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться повторна оцінка об’єкта оренди та здійснюється новий розрахунок орендної плати.

 

 

9. Орендна плата за розміщення обладнання стільникового,

супутникового, та інших видів зв’язку, об’єктів реклами та банкоматів

 

Орендна плата за розміщення на об’єктах нерухомого майна обладнання стільникового,

супутникового, та інших видів зв’язку встановлюється у розмірі 3000 грн (одне місце) за перший місяць оренди, а за кожний наступний місяць, орендна плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

Орендна плата за розміщення на об’єктах нерухомого майна рекламних щитів розміром «3х6»  (площа 18 кв. м.), встановлюється у розмірі 1500 грн (одне місце) за перший місяць оренди, а за кожний наступний місяць орендна плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

У разі розміщення рекламних щитів іншого розміру орендна плата розраховується пропорційно розміру.

Орендна плата за розміщення на об’єктах нерухомого майна банкоматів встановлюється у розмірі 1500 грн (одне місце) за перший місяць оренди, а за кожний наступний місяць орендна плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

 

10.Порядок розрахунку розміру добової та погодинної орендної плати

 

9.1У разі, коли об’єкт  оренди використовується орендарем неповний місяць або неповний робочий день, то на основі розміру місячної орендної плати  розраховується добова, а в разі необхідності  - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

9.2Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

 

О добова = Опл. місячна : Кд.,

 

де О добова – добова орендна плата, грн.;

О пл.. місячна -  орендна плата за перший місяць оренди, грн.;

Кд. – кількість діб роботи об’єкта оренди (доступ до об’єкта оренди) протягом місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Розмір      місячної      орендної      плати     за     неповний      місяць      оренди   розраховується    шляхом    множення   добової   орендної   плати   на    кількість робочих      днів  орендаря     в     орендованому      приміщенні.

 

9.3. Розмір    погодинної    орендної    плати  розраховується    по    формулі :

 

О погодинна = О добова :  К г. ,

 

де О погодинна  --погодинна  орендна  плата  в  грн.; 

О добова    --  добова    орендна    плата,    розрахована   з   цією    Методикою, грн.;

 Кг. –   кількість   годин    роботи   об’єкта    оренди  (доступу до   об’єкта  оренди )    протягом    доби   відповідно   до   встановленого   режиму   користуванням орендованим  майном.

 

Розмір  місячної  орендної  плати  за  неповний  місяць  оренди  та  неповний  робочий  день  оренди  розраховується  шляхом  множенням  погодинної  орендної  плати  на  кількість  робочих годин  орендаря  на  добу  та  на  кількість  робочих  днів  орендаря   в  місяць  в  орендованому  приміщенні.

 

9.4. Розмір  орендної  плати  за  кожний  наступний  місяць  визначається  шляхом  коригування  розміру  місячної  орендної  плати  за  попередній  місяць  на  індекс  інфляції  за  поточний  місяць.

 

11. Визначення   загальної    площі    приміщень, 

 що   передаються  в  оренду

 

10.1   Якщо   орендоване   нежитлове   приміщення    є    частиною    будівлі  ( споруди) ,  то  загальною  площею  приміщень,  що  передаються  в  оренду,  вважається площа         виробничо-складського,         адміністративного призначення,    яку     фактично    здає    орендар,    збільшена    на     коефіцієнт перерахунку  корисної  площі  в  загальному.

 

П прим. = П кімн. * К пер.;

 

де  Пприм. –  загальна  площа  приміщень,  що   здається   в  оренду , кв. м;

Пкімн.   -  площа  виробничих  або  адміністративних  кімнат,   що  передаються  в  оренду , кв. м;

Кпер.  -   коефіцієнт     перерахунку    корисної   площі   будівлі   в  загальну,   який   розраховується   шляхом  ділення  загальної   площі  всієї  будівлі (споруди)  на  корисну  площу  будівлі  (  без  врахування  площі   вестибулів,  фойє,  східців,  коридорів,  санітарних  кімнат,  ліфтових  площадок,  підвальних  приміщень,  якщо  вони  не   використовуються   орендарем,  тощо).

  

12.  Оплата   комунальних  послуг ,  утримання  і 

страхування  об’єкту  оренди

 

11.1.  Орендар  самостійно  та  своєчасно  проводить  оплату  комунальних послуг      відповідних  підприємствам-постачальникам  таких  послуг,  або  відшкодовує  орендодавцю  витрати  на  оплату  комунальних    послуг ,   що  визначається   договором  оренди, за  окремими  рахунками.

Рахунки   орендодавця  повинні  містити:  вид  послуг,   тариф,  обсяг  в  натуральному  вигляді  ( кількість),  одиниці  виміру.    Вартість  таких  послуг  не  входить  до  складу  орендної  плати.

З  метою  забезпечення  правильності  застосування  діючих  тарифів  за  комунальні  послуги  у  відповідності  до  нормативних  актів,  орендодавець   зобов’язаний  повідомляти  підприємства - постачальники  комунальних  послуг  про  наявність  орендарів  та  їх  організаційно-правову  форму  господарювання.

 

11.2.  Витрати  на  утримання  нерухомого  майна,  переданого  в  оренду  одночасно кільком  підприємствам,   організаціям та  установам,  і  прибудинкової  території  та  оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  орендарями,  здійснюється  таким  чином:

-  при   наявності   у  орендаря  засобів  обліку  електроенергії, за  фактичними  показаннями  засобів  обліку ;

-  при  наявності  загальнобудинкового  засобу   обліку  електроенергії  ( в неподільній  частині  )  залежно  від  наявності ,  кількості,  потужності,  часу  роботи  електроприладів;

 

11.3.  Орендар  зобов’язаний  у  строк ,   визначений  договором  оренди,   застрахувати  орендоване  майно  на  користь  орендодавця.

 

13.  Порядок  надання  пільг  з  орендної  плати  орендарям  

 об’єктів  комунальної власності Батуринської міської ради ОТГ

 

13.1.  Відповідно  до  Порядку  орендодавець  може  надавати  пільги  щодо  орендної  плати:

-    підприємствам   ( некомерційним ),   установам ,   закладам,  організаціям,   що  повністю  або  частково   фінансуються   з  державного  чи  інших  бюджетів, комерційним підприємствам за умови, що їх діяльність має важливе соціальне значення (обслуговування малозабезпечених  та пільгових категорій населення , внесення орендарем інвестицій в об’єкт оренди  тощо)

 

13.2.  Пільги  щодо  орендної  плати  надаються  шляхом  зменшення   орендної  ставки  у  відсотках  до  вартості  орендного  майна  або    зменшення  орендної  ставки  за  один  квадратний  метр  орендованих  площ  (в  залежності  від  порядку   розрахунку  орендної  плати) виключно за рішенням сільської ради. 

13.3. Пільга надається з дати звернення орендаря, або з дати закінчення терміну раніше наданої пільги строком до двох років включно.

      13.4. Орендар після укладення договору оренди подає орендодавцю  заяву з обґрунтуванням доцільності про надання пільги щодо сплати орендної плати.

        13.5. За необхідності разом з заявою орендар подає такі документи і матеріали:

 • копію укладеного договору оренди з додатками;
 • пропозиції про розмір пільг щодо орендної плати із зазначенням терміну, на який бажано їх одержати.
 • копії установчих документів.

В окремих випадках на вимогу орендодавця орендар подає інші фінансові і статистичні документи.

13.6. У випадку потреби в таких документах, викладених у пункті 12.5. цього Порядку, орендодавець зобов'язаний у тижневий термін з дня його отримання повідомити заявника про необхідність подання матеріалів у встановлений орендодавцем термін.

13.7 Сесія сільської ради  у місячний термін розглядає можливість надання пільг і приймає відповідне рішення.

13.8 У разі зміни орендарем напрямку використання наданого в оренду майна встановлені пільги щодо орендної плати відміняються з дати такої зміни.

                                                                                                                        

 

     Таблиця 1

Орендні ставки ( Сор )  

 за  використання  цілісного майнового комплексу (цілісної будівлі з комунікаціями)

 

 

Цільове використання

Орендна ставка,                                   ( відсотків від вартості об'єкта )

    Комерційне використання

10

     Виробнича діяльність

5

     Послуги

5

     Соціальні проекти

3

     Інша діяльність

5

 

Таблиця 2

Орендні  ставки ( Соп )

та  коефіцієнт  цільового використання  ( Кц. викор )

                           об'єктів   нерухомого   майна,   що  передаються  в  оренду

п/п

Використання  орендарем  об'єктів                   нерухомого                                       

майна за  цільовими призначенням для:

 

Орендна ставка (Соп) (відсотків до вартості майна)

 

Коефіцієнт цільового використання     ( Кц.викор )

1.

Бізнес:

3

4

 

 • Розважальний: заклади шоу-бізнесу, нічні клуби, казино, заклади грального бізнесу, ігрові автомати, компютерні ігри;
 • Концертний;
 • Дискотеки;

 

35%

6.0

2.

Банки та їх відділення. Пункти обміну іноземної валюти

35%

6.0

3.

Заклади  торгівлі, які мають в асортименті:

 

 

 

Лише продовольчі товарами

10%

1,3

 

Продовольчі та промислові товари

10%

1,5

 

Промислові товари

10%

1,7

 

Супермаркети, підприємства оптової торгівлі

20%

3,4

 

Продовольчі товари, в асортиментному переліку якиї є товари підакцизної групи, відео- та аудіопродукція, компакт-диски

15%

2,6

 

Магазини книжкової торгівлі. Торгівля шкільно-письмовими товарами. Торгівля періодичними виданнями.

12%

2,0

 

Фірмові магазини вітчизняних промислових підприємств (крім товарів підакцизної групи)

8%

1,4

 

Плодово-овочева продукція

6%

1.0

4.

Підприємства     громадського     харчування

 

 

 

Бари, кафе, ресторани.

35%

6,0

 

Інші

10%

1,0

5.

Охорона  здоров’я

 

 

 

Заклади  охорони  здоров’я  (не  бюджетні)  та  особи,  які  здійснюють   підприємницьку  діяльність   у  галузі  охорони  здоров’я.

10%

2,0

 

Аптеки   та  аптечні   пункти,   які   реалізують   готові  ліки,   магазини  “ Оптика”.

 

10%

 

1,0

 

Аптечні заклади комунального підприємства «Ліки України» Чернігівської обласної ради

3%

0,35

6.

Виробництво

 

 

 

Промислові товари.

5%

1,7

 

Підприємства,   що  проводять  

діяльність,  пов’язану   з   сільським  господарством. 

5%

0,9

7.

Послуги

 

 

 

Підприємства   автосервісу    по      обслуговуванню   автомобілів.

5%

2,6

 

Підприємства    побутового     обслуговування  населення (крім    підприємств  автосервісу).

Підприємства  по   наданню  послуг  у  житлово-експлуатаційній  сфері  та   ритуальних  послуг.

Підприємства поштового зв’язку.

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

1,0

 

Приватні юридичні консультації та нотаріальні контори. Організації що займаються туристичною діяльністю.

 

 

18%

 

 

3,0

 

Комерційні спортивні оздоровчі комплекси та зали.

8%

1,4

8.

Адміністративні   приміщення

Розміщення   політичних   партій   та   їх  осередків.

12%

2,0

 

Органи  управління   підприємств,    установ   колективної   та    приватної    форми   власності  (офісні  приміщення)

15%

2,6

9.

Приміщення,   що  надані   в   оренду  під  склади   та   гаражі.

5%

1,0

10.

Бюджетні установи, крім установ комунальної власності для всіх орендованих приміщень

3%

 

0,4

11.

Розміщення благодійних, громадських,

релігійних організацій та фондів. Установи, які безпосередньо організовують дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час, спортивні заклади для дітей та юнацтва.

3%

0,4

12.

Заклади (суб’єкти) культури, освіти, науки, оздоровчі заклади для дітей та молоді, санаторно-курортні заклади для дітей.

5%

 

0,9

13.

Заклади охорони здоров’я  та соціальної допомоги

3%

0,4

14.

Інші заклади і підприємства, які не увійшли до цього переліку.

10%

2,0

 

                                    Таблиця 3

Місячна ставка (С кв. м. )

орендної плати за  оренду  1 кв. м. загальної площі об’єктів нерухомості ,

в залежності від місцезнаходження об’єктів оренди

 

Місцезнаходження

Зона

Орендна ставка, грн.         “С м2”

 

Батурин

3,00

Батуринська міська рада

Городище

2,00

Часниківка

1,5

Матіївка

2,00

Мости, Шумейкине

3,00

Голубів, Каціри, Прохори, Обірки, Лісова Поляна, Лопатин, Бондарі, Веселівка, Нове Полісся

1,5

 

    

Таблиця 4

Коефіцієнт якості (К якості),

який враховує благоустрій та рівень інженерного

обладнання об’єкта оренди

 

Показник

Підстава застосування

1

1,35

За об’єкти нерухомості, що мають окремий вхід

2

1,4

За об’єкти нерухомості, що забезпечені електроенергією

2

1,2

За приміщення, що знаходяться на першому поверсі

3

1,0

За приміщення, що знаходяться на другому поверсі

4

0,7

За підвальні приміщення, що мають окремий вхід з вулиці, складські приміщення, гаражі

5

0,9

За приміщення, які не мають

водозабезпечення

6

0,9

За приміщення, які не мають санітарно-технічного забезпечення

7

0,85

За приміщення, які не мають централізованого теплозабезпечення

8

0,70

За складські приміщення, гаражі

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь