Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про  Програму «Організація харчування дітей у закладах  освіти Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

Дата: 26.11.2021 15:05
Кількість переглядів: 434

 

  • ПРОЄКТ
  • МІСЬКА
  • РАЙОНУ
  • ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

         грудня  2021 року            м. Батурин                                           № 2

 

Про  Програму «Організація харчування

дітей у закладах  освіти

Батуринської міської територіальної громади

 на 2022-2024 роки»

 

                З метою створення умов для збереження здоров'я  дітей, підвищення рівня організації  їх харчування, забезпечення вихованців та учнів закладів освіти раціональним і якісним харчуванням, на виконання законів України  «Про охорону  дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну  середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим  сім'ям», керуючись ст.25,п.22 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»    міська рада вирішила:

 

1.     Затвердити  Програму «Організація харчування дітей у  закладах освіти Батуринської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки»  (далі – Програма),  що додається.

2.   Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради організаційно забезпечити виконання Програми та щоквартально до 05 числа   наступного за звітним періодом року надавати міській раді інформацію про хід її виконання.

3. Фінансовому відділу міської ради забезпечити фінансування заходів Програми.

 4. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну комісію  міської ради  з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту.

 

 

 

Міський голова                                                                        Леонід ДУША

 

                                                                          

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                рішення 16 сесії

                                                                                Батуринської  міської ради

9   скликання

від         .12.2021  № 2

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«Організація харчування дітей

у закладах освіти Батуринської міської територіальної громади

 на 2022-2024 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

Назва Програми

Програма «Організація харчування дітей у закладах освіти Батуринської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки»

Підстави для розроблення Програми

Закони України «Про освіту»,

«Про повну загальну середню освіту»,

«Про дошкільну освіту»,

«Про охорону дитинства»,

«Про місцеве самоврядування в Україні».

«Про здійснення державних закупівель»

«Про державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»

Замовник Програми

Батуринська міська рада

Головний розробник Програми

Відділ  освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської міської ради

Відповідальний виконавець програми

Відділ  освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

Учасники програми

Відділ  освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, заклади освіти міської ради

Головна мета Програми

Створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації  їх харчування, забезпечення вихованців та школярів раціональним та якісним харчуванням, дотримання наступності, послідовності у процесі удосконалення системи організації харчування вихованців і учнів  закладів  освіти міської ради, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів

Термін  реалізації

Програми

2022-2024 роки

Джерела фінансування

Бюджет Батуринської міської територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

Обсяги фінансування

Обсяг коштів щороку  визначається рішенням сесії Батуринської міської  ради    «Про  бюджет Батуринської міської територіальної громади»

 

 

 

 

 

2022 рік

2023 рік

2024 рік

загальний фонд

1189,530

тис.грн

1252,550 тис.грн

1315,200 тис.грн

спеціальний фонд

1065,350 тис.грн

1121,800 тис.грн

1177,900 тис.грн

всього

2254,88 тис.грн

2374,350 тис.грн

2493,100

тис.грн

 

 

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми

- удосконалення єдиної системи харчування у закладах  освіти;

- створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я вихованців та школярів, їх гармонійному розвитку;

- збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

- забезпечення якісним харчуванням вихованців та учнів пільгових категорій відповідно до законодавства України;

-забезпечення пільгових умов оплати харчування вихованців та школярів із категорій, які потребують соціальної підтримки;

-поліпшення якості харчування вихованців та школярів;

- формування навичок правильного та здорового харчування;

- впровадження нових технологій в організацію харчування;

 -впровадження  постійно діючих процедур, заснованих на принципах  системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НААСР)

 

 

 

                 2.  Загальні положення

 

 Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання.

Одним із основних факторів впливу на здоров'я дітей є повноцінне і раціональне харчування.

Програму «Організація харчування дітей у закладах  освіти Батуринської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки» (далі- Програму) розроблено на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та з метою дотримання наступності, послідовності в процесі удосконалення системи організації харчування вихованців і учнів  закладів освіти міської ради.

Організація харчування в  закладах  освіти забезпечується закладами освіти   міської ради,  а саме: заклади освіти забезпечують  закупівлю і постачання продуктів харчування та продовольчої сировини гарантованої якості, ведення обліку продуктів харчування та продовольчої сировини, аналітичний облік батьківської плати за харчування; заклади освіти забезпечують замовлення необхідної кількості продуктів харчування та продовольчої сировини, їх приймання, складання меню-розкладу, виготовлення страв, надання дітям готових страв, ведення обліку дітей, які отримують харчування, контроль за харчуванням, інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі.

 Загальний контроль за організацією харчування у закладах освіти міської ради  здійснюється відділом освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської міської ради.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення та забезпечення умов для організації повноцінного, якісного, безпечного  харчування вихованців та школярів  закладів  освіти та  забезпечення пільгових умов оплати харчування вихованців та школярів окремих категорій, які потребують соціальної підтримки.     

 

    3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців  і школярів закладів освіти раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових форм обслуговування учнів та нових технологій приготування їжі у  закладах освіти.

Основними завданнями Програми є:

- вдосконалити єдину систему організації харчування у  закладах  освіти міської ради;

- створити умови для повноцінного харчування вихованців та учнів  закладів освіти;

- збільшити кількість учнів, охоплених гарячим харчування;

- забезпечити гарячим харчуванням дітей пільгових категорій;

- забезпечити пільгові умови оплати харчування вихованців закладів освіти та школярів інших  категорій, які потребують соціальної підтримки;

- оновити технологічне обладнання харчоблоків закладів освіти, забезпечити його утримання у робочому стані;

- оновити кухонний інвентар та посуд для приготування їжі й харчування дітей;

- забезпечити  заклади освіти кваліфікованими працівниками ( кухарями), оплату їхньої праці.

Реалізація Програми дасть змогу:

- збільшити кількість учнів  закладів  освіти, які охоплені гарячим харчуванням;

- забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій;

- забезпечити пільгові умови оплати харчування вихованців   освіти   та школярів із категорій, які потребують соціальної підтримки;

- формувати навички правильного та здорового харчування;

- надавати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров'я дітей, урізноманітнити раціон харчування;

- поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;

- забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Доцільність створення цієї Програми обумовлена:

- турботою про збереження та поліпшення стану здоров'я дітей;

- необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;

- необхідністю вдосконалення єдиної системи організації харчування у  закладах освіти, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

 

                           4.    ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

п/п

Заходи

Виконавці

Термін виконання

 1. Організаційне  забезпечення
 2.  

1.1.

Оформлення інформаційних куточків для учнів та батьків щодо харчування дітей

Заклади освіти

2022-2024 роки

1.2.

Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного  харчування

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської міської ради,  заклади освіти

 

2022-2024 роки

1.3.

Організація та проведення нарад, семінарів, виховних заходів щодо формування здорового способу життя

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської міської ради, заклади освіти

2022-2024 роки

 

 

2. Організація харчування учнів пільгових категорій у закладах  освіти

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Організація харчування учнів пільгових категорій у закладах  освіти:

Забезпечення безкоштовним харчуванням з розрахунку 100 % від вартості харчування в день:

для  учнів 1-11 класів з числа:

- дітей – сиріт;

-  дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей  з інвалідністю;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну   допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-  дітей з особливими  освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення    антитерористичної операції;

- дітей з сімей, батьки яких  отримали інвалідність як учасники бойових дій;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей демобілізованих учасників бойових дій;

-  дітей тимчасово переселених з території проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;

- дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

- учнів 1-4 класів;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-дітей-напівсиріт (які втратили одного із батьків).

 

 

 

 

Організація харчування вихованців пільгових категорій  у  дошкільних підрозділах закладів освіти :

Забезпечення безкоштовним харчуванням  з розрахунку 100% від вартості харчування  в день:

-  дітей – сиріт;

- дітей позбавлених батьківського піклування;

- дітей  з  інвалідністю;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну   допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення антитерористичної  операції;

- дітей з сімей, батьки яких отримали  інвалідність як  учасники бойових дій;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей демобілізованих учасників бойових дій;

- дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

 - дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- дітей-напівсиріт (які втратили одного із батьків);

 -дітей,у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом України «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської міської ради, керівники закладів освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ

 освіти,

культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської

 міської ради, керівники закладів освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2024 роки

 

 

2.3

 

Організація раціонального харчування з урахуванням віку і стану здоров'я  дітей та учнів 1-11 класів

 

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської міської ради, керівники закладів освіти

 

 

2022-2024 роки

2.4.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень

Керівники закладів освіти

 

2022-2024 роки

 

3. Організація харчування у дошкільних підрозділах закладів освіти

 

3.1

Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців пільгових категорій з розрахунку 100% від вартості харчування на день

Керівники закладів освіти,

2022-2024 роки

 

3.2

Забезпечення харчуванням вихованців за рахунок міського  бюджету з розрахунку 50% від вартості харчування на день для   дошкільних  підрозділів сільської місцевості та 40%- для дошкільного підрозділу міста

Керівники закладів  освіти

2022-2024 роки

 

3.3

Зменшити на 50% розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей

Керівники закладів освіти

2022-2024 роки

 

 

4. Підвищення якості харчування вихованців та учнів

 

4.1

Розширення асортименту страв

Керівники закладів освіти

 

2022-2024 роки

4.2

Розробка   меню з використанням норм відповідно до законодавства

Керівники закладів освіти

 

2022-2024 роки

 

4.3

Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів

Керівники закладів освіти

 

2022-2024 роки

 

4.4

Забезпечення утримання технологічного та холодильного обладнання харчоблоків закладів освіти  у робочому стані

Керівники закладів освіти

 

2022-2024 роки

 

4.5

Організація роботи щодо оновлення інвентарю для харчоблоків, посуду для приготування їжі й харчування вихованців та учнів

Керівники закладів освіти

 

2022-2024 роки

 

4.6

 Забезпечення впровадження у закладах освіти системи НАССР, посилення контролю за безпекою харчування  дітей

Керівники закладів освіти

2022-2024 роки

 

             

 

 

5. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

        Фінансування Програми здійснюється з  бюджету Батуринської міської територіальної громади  в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

        Обсяг коштів  визначається щорічно рішенням сесії Батуринської міської  ради  «Про бюджет Батуринської  міської територіальної громади». 

 

 

 

2022 рік

2023 рік

2024 рік

загальний фонд

1189,530 тис. грн

1252,550 тис.грн

1315,200 тис.грн

спеціальний фонд

1065,350 тис.грн

1121,800 тис.грн

1177,900 тис.грн

всього

2254,88 тис.грн

2374,350 тис.грн

2493,100 тис.грн

 

 

          Кошти бюджету використовуються для забезпечення організації харчування у  закладах освіти , а саме: харчування вихованців та учнів  закладів освіти пільгових категорій та  інших категорій, які потребують соціальної підтримки в обсязі 100% від вартості харчування на день:

        У  закладах  освіти за кошти бюджету Батуринської міської територіальної громади організовується харчування учнів 1-11 класів з числа:

  - дітей – сиріт;

-  дітей з інвалідністю;

-  дітей, позбавлених батьківського піклування;

 - дітей  із  сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-  дітей з особливими  освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей, демобілізованих учасників бойових дій ;                                                                  

- дітей з сімей, батьки яких отримали  інвалідність як учасники  бойових дій;

-дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції;

- дітей тимчасово переселених з території проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;

- дітей , потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

 - дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- учнів 1-4 класів;

- дітей-напівсиріт ( які втратили одного із батьків).

У  дошкільних підрозділах  закладів освіти за кошти бюджету міської територіальної громади організовується харчування для:

-  дітей – сиріт;

- дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з інвалідністю;

- дітей із сімей,  які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну   допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

-  дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;  

- дітей громадян, мобілізованих на особливий період;

- дітей, демобілізованих учасників бойових дій ;                                                                 

- дітей  з сімей , батьки яких отримали  інвалідність як  учасники бойових дій;

- дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції;

 - дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

 - дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- дітей-напівсиріт ( які втратили одного із батьків);

- дітей, у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом України «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

У  дошкільних підрозділах закладів освіти на 50% зменшується розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

  Харчування гарячими обідами  учнів 1-11 класів непільгових категорій здійснюється  за батьківські кошти, оплата комунальних послуг харчоблоків здійснюється за рахунок коштів  бюджету міської територіальної громади.

  У  дошкільних підрозділах закладів освіти  з  бюджету міської територіальної громади оплата здійснюється з розрахунку 50% від вартості харчування однієї дитини на день  в дошкільних підрозділах сільської місцевості та 40%- для  міста.

    Середня вартість харчування на день для  дітей закладів  освіти (учнів 1-4 класів, дітей пільгової категорії) – 23,0 грн (для учнів, які харчуються за рахунок спец рахунку - 23,00грн), для вихованців дошкільних підрозділів філій (з 2-х разовим харчуванням) -20 грн., для вихованців   дошкільного підрозділу Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. (з 3-х разовим харчуванням) -32 грн. У оздоровчий період збільшити вартість харчування дітей дошкільних підрозділів на 10%.

 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

 

- Створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я вихованців  та  школярів  закладів освіти;

- забезпечення якісного та збалансованого харчування вихованців  та школярів закладів освіти;

- організація харчування вихованців та учнів закладів освіти  пільгових категорій (відповідно до законодавства України);

- організація харчування вихованців закладів дошкільної освіти та учнів  закладів загальної середньої освіти  інших категорій, які потребують соціальної підтримки;

- збільшення кількості учнів закладів освіти , охоплених гарячим харчуванням;

- формування навичок правильного та здорового харчування;

-  раціональне і ефективне використання бюджетних коштів;

- забезпечення утримання технологічного та холодильного обладнання харчоблоків  закладів  освіти у робочому стані.

 

 

 

 

 

 

7. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

 

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  Батуринської міської ради.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюється постійною комісією Батуринської  міської ради з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту.

 

 

 

 Начальник відділу освіти, культури,

 сім’ї, молоді та спорту                                                  Оксана ВИННИК

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь