Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про  Програму оздоровлення та відпочинку дітей Батуринської  міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:06
Кількість переглядів: 406

                                                               ПРОЄКТ

    • МІСЬКА РАДА
    • РАЙОНУ
    • ОБЛАСТІ

                                                  РІШЕННЯ

               (шістнадцята  сесія   дев’ятого  скликання)

                                           

      грудня   2021 року                    м. Батурин                                № 3

 

Про  Програму оздоровлення та відпочинку дітей Батуринської  міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

З метою реалізації в МТГ  найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей, їх права на оздоровлення та відпочинок, а також стимулювання діяльності дитячих закладів відпочинку, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», керуючись пунктом 22 частини I статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                   в и р і ш и л а:

         1. Затвердити  Програму оздоровлення та відпочинку дітей Батуринської  міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма), що додається.

2. Виконавцям Програми забезпечити якісну та ефективну реалізацію її положень, про хід виконання інформувати міську раду  щороку до 1 грудня.

3.Фінансовому  відділу міської ради забезпечити фінансування заходів Програми.

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту.

 

 

Міський голова                                                                             Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                   Рішення 16 сесії

                                                                                   Батуринської міської ради

                                                                                    9 скликання

                                                                                    від        .12. 2021 року  № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей

Батуринської  міської територіальної громади

 на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

1.

Назва Програми

 Програма оздоровлення та відпочинку дітей

Батуринської   міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

2.

Підстава для розроблення

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

3.

Ініціатор розроблення Програми

Батуринська міська рада

4.

Розробник Програми

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради

5.

Відповідальні виконавці

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІст. та її філії

6.

Учасники Програми

Відділ освіти,  культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІст. та її філії

7.

Термін реалізації

2022-2024 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 бюджет Батуринської міської територіальної громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

 

  406.850 тис. грн.:

 

2022 рік-128,800 тис.грн

2023 рік-135,650 тис.грн

2024 рік-142,400 тис.грн

 всього – 406,850 тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

В епоху розвинутої цивілізації та науково-технічного прогресу суспільство постійно зіштовхується з проблемою послаблених адаптаційних механізмів людини, зниження стану здоров’я. Проживання в населених пунктах з інтенсивним транспортним рухом, насичена освітня програма призводять до постійних перевантажень організму та психіки дітей. Поряд із цим об’єктивними причинами різкого зниження фізичного та психологічного здоров’я, соціального та духовного стану підростаючого покоління є екологічні проблеми та неповноцінне харчування дітей…

З урахуванням складної  ситуації в результаті значного поширення захворювань на  COVID-19 прогнозованим є  зростання потреби у бюджетному оздоровленні.

Незважаючи на проблеми, які склалися у державі та суспільстві, питання оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя, збереження та поліпшення стану здоров’я підростаючого покоління залишається одним із пріоритетних напрямків державної політики.

У Батуринській МТГ  особлива увага приділяється оздоровленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, інших пільгових категорій.

Влітку 2021 року пришкільні табори відпочинку дітей на базі закладів освіти не працювали із-за карантинних обмежень.

      Водночас, актуальним залишається питання функціонування відпочинкових закладів для оздоровлення дітей в літній період 2022-2024 років.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є:

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей;

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- створення умов для збереження мережі діючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

 

 

 

 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблеми, обсяги фінансування

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Програма передбачає протягом 2022-2024 років  здійснити комплекс заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей шляхом:

- забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- організації та проведення семінарів для директорів та  вихователів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Програма розроблена на 2022-2024 роки.

Обсяг коштів на оздоровлення визначається  міською радою під час формування  міського бюджету, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних фінансових можливостей бюджету.  Обсяг фінансування Програми в кожному бюджетному періоді може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Протягом 2022-2024 років планується здійснити такі заходи:

- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за рахунок коштів місцевого бюджету та  інших джерел фінансування,  незаборонених законодавством для оздоровлення дітей;

- проведення семінарів-навчань директорів та вихователів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- здійснення перевірок умов перебування дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку МТГ;

- постійне інформування населення про дитячу оздоровчу базу МТГ та її можливості, про надходження путівок.

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку  до Програми.

 

VIІ.  Ресурсне забезпечення Програми оздоровлення та відпочинку дітей

Батуринської   міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

Обсяг коштів, які планується залучити на   виконання Програми (тис.грн):                                                                  

 

 

Джерела

фінансування

(бюджет)

 

 

2022 рік

 

 

2023 рік

 

 

2024 рік

 

 

Всього: 406,850 тис.грн

 

 

бюджет Батуринської міської територіальної громади

 

128,800

тис.

грн

 

135,650

тис.

грн

 

142,400

 тис.

грн

 

 

VIІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради.

 

 

 

Начальник відділу освіти, культури, сім’ї,

 молоді та спорту  міської ради                                                              

                                                                                                Оксана  ВИННИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ДОДАТОК

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                         До Програми оздоровлення

                                                                                          та відпочинку дітей

                                                                                          Батуринської  МТГ

                                                                                          на 2022-2024 роки

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Напрямки діяльності та основні заходи  Програми оздоровлення та відпочинку дітей Батуринської міської  територіальної громади

  на 2022-2024 роки

 

 

з/п

Перелік заходів Програми

Строк

виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

(бюджет)

 

 

 

2022 рік

2023

рік

2024

рік

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

Організація та проведення семінару для директорів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку МТГ

травень

щороку

 відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та

спорту міської ради

Не потребує

фінансування

-

-

-

2

Зміцнення матеріально-технічної бази пришкільних таборів шляхом придбання канцелярських товарів, дидактичних матеріалів тощо для проведення заходів

травень

щороку

Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

бюджет Батуринської міської територіальної громади

1,2 тис.

грн

1,2 тис.

грн

1,2тис.

грн

3

Забезпечення роботи тематичної

сторінки вебсайтів міської ради та закладів освіти МТГ

травень-червень

щороку

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради

Не потребує

фінансування

-

-

-

4

Створення належних умов для роботи таборів з денним перебуванням дітей: сприяння забезпеченню безперебійного електро-, водо-, газопостачання

травень -

червень

щороку

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та

спорту міської ради

Не потребує

фінансування

-

-

-

5

Проведення в дитячих закладах

оздоровлення та відпочинку культурно-масових заходів (свят, екскурсій тощо)

червень

щороку

керівники закладів відпочинку дітей

 

бюджет Батуринської міської територіальної громади

у п.2

у п.2

у п.2

6

Проведення перевірок щодо умов утримання та виховання дітей в оздоровчих закладах МТГ

червень

щороку

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та

спорту міської ради,

районне відділення лабораторних досліджень (за згодою)

бюджет Батуринської міської територіальної громади

-

 

-

-

7.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей віком від 7 до 18 років у пришкільних таборах  з денним перебуванням дітей з урахуванням вартості харчування на один дітодень відповідно до  окремо прийнятого рішення  на кожний рік

червень

щороку

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та

спорту міської ради, керівники закладів відпочинку дітей

 

бюджет Батуринської міської територіальної громади

127,600

тис.

грн

134,450

тис.

грн

141,200 тис.

грн

8.

Забезпечення оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей осіб, визнаних учасниками

бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітей,один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі

проведення антитерористичних

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту; дітей,зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах,

бездоглядних та безпритульних дітей, дітей з інвалідністю; дітей, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих

громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд, а також дітей працівників агропромислового комплексу та

соціальної сфери села

(З урахуванням побажань учнів провести протягом  14 днів оздоровлення в пришкільних таборах 230 дітей: м.Батурин-130 учнів, с.Городище-60, с.Красне-20, с.Митченки-20)

 

2022-2024

роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та

спорту міської ради, керівники закладів відпочинку дітей

 

бюджет Батуринської міської територіальної громади, інші джерела фінансування,  незаборонені

законодавством для оздоровлення дітей

у п.6.

у п.6

у п.6

9.

Залучення коштів спеціальних фондів, внесків  міжнародних

благодійних організацій та інших джерел, незаборонених

законодавством для оздоровлення дітей, що потребують особливої

соціальної уваги та підтримки

 

 

2022-2024

роки

Відділ освіти, культури , сім’ї, молоді та спорту міської ради, керівники закладів відпочинку дітей

 

За рахунок

коштів

незаборонених

законодавством

-

 

 

 

10

Забезпечення впровадження системи національно-патріотичного виховання та козацького вишколу в дитячих закладах оздоровлення та

відпочинку МТГ

2022-2024 роки

Відділ  освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, керівники закладів відпочинку дітей

 

Не потребує

фінансування

-

-

-

11

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, які планується залучити на   виконання Програми:                                                                 

 

Всього: 406,850 тис.грн

 

бюджет Батуринської міської територіальної громади

128,800

тис.

грн

135,650

тис.

грн

142,400 тис.

грн

                 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти, культури, сім’ї,

 молоді та спорту  міської ради                                                               

                                                                                                Оксана  ВИННИК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь