Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про   Програму «Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Батуринської міської територіальної громади до місць навчання, роботи і у зворотному напрямку на 2022-2024 роки»

Дата: 26.11.2021 15:07
Кількість переглядів: 418

 

  • ПРОЄКТ
  • МІСЬКА РАДА
  • РАЙОНУ
  • ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

        грудня  2021 року             м. Батурин                                            № 4

        

Про   Програму «Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Батуринської міської територіальної громади до місць навчання, роботи і у зворотному напрямку на 2022-2024 роки»

 

   Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.66 Закону України «Про освіту»,  з метою забезпечення рівного доступу дітей із сільської місцевості для здобуття якісної загальної середньої освіти та створення належних умов праці педагогічних працівників для організації  освітнього процесу, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради   з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту, міська рада в и р і ш и л а:

 

     1.Затвердити Програму «Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Батуринської міської територіальної громади до місць навчання, роботи  і  у зворотному напрямку на 2022-2024 роки» (додається).

     2. Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради забезпечити організаційне виконання  Програми та інформувати міську раду про її виконання   до 30 грудня щороку.

     3.Фінансовому відділу міської ради здійснювати фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету.

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради   з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту.

 

Міський голова                                                           Леонід ДУША

              ЗАТВЕРДЖЕНО:

            рішення 16 сесії

            Батуринської міської                                                           ради  9 скликання

             від          .12.2020  № 4

 

 

 

 

 Програма

 «Про організацію безкоштовного підвезення учнів

та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Батуринської міської  територіальної громади до місць навчання, роботи  і  у зворотному напрямку на 2022-2024 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальна характеристика  Програми

  «Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Батуринської міської територіальної громади до місць навчання, роботи  і  у зворотному напрямку на 2022-2024 роки» (далі – Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради

2.

Підстава для  розроблення  Програми

Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»

3.

Розробник Програми

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської міської ради

4.

Відповідальні  виконавці Програми

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської  міської ради, Батуринська ЗОШ

І-ІІІ ст.

5.

Учасники Програми

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  Батуринської міської ради , заклади  освіти МТГ

6.

Термін  реалізації Програми

2022-2024 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми

 • Бюджет  Батуринської міської територіальної громади;
 • інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. грн.:

308,370  тис.грн

 

в т.ч. бюджетних коштів:

308,370  тис.грн

9.

Основні джерела фінансування Програми

 • Бюджет  Батуринської міської територіальної громади;
 • інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

 

 

II. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма спрямована на забезпечення реалізації прав дітей на здобуття загальної середньої освіти та дотримання належних умов праці для педагогічних працівників з метою забезпечення якісного  освітнього процесу.

За межею пішохідної доступності (понад 2 км) до закладів освіти Батуринської міської ради  перебуває 121 учень та 27 педагогічних працівників. Шкільними автобусами підвозиться до закладів загальної середньої освіти   115 учнів. Рейсовим транспортом підвозяться 6 учнів з с.Пальчики до Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. Також рейсовим транспортом здійснюється підвезення  до місця роботи  27 педагогічних працівників, які  проживають в інших населених пунктах.

Для організації підвезення учнів з сільської місцевості на навчання і додому з метою забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, а також педагогічних працівників для забезпечення належних умов праці та ефективної організації освітнього процесу необхідно розробити програму організації підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти до місць навчання, роботи  і  у зворотному напрямку на 2022-2024 роки.

                                                                 

ІІІ. Мета Програми

Програма підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти МТГ до місць навчання, роботи  і  у зворотному напрямку на 2022-2024 роки розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», з метою забезпечення рівного доступу дітей із сільської місцевості до здобуття якісної загальної середньої освіти та належних умов праці педагогічних працівників для організації освітнього процесу.       

Основними завданнями Програми є:

визначення основних способів підвезення учнів та педагогічних працівників, що його потребують (шкільними автобусами, рейсовими автобусами тощо);

забезпечення фінансування підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до місць навчання, роботи і додому;

впровадження механізму відшкодування витрат за підвезення учнів та педагогічних працівників. 

    

 

 

 

IV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

 

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

 • створення банку даних учнів та педагогічних працівників, що потребують підвезення;
 • підтримання в належному стані шкільних автобусів;
 • розроблення та впровадження механізму проведення відшкодування витрат за проїзд педагогічним працівникам та учням, які користуються рейсовим транспортом для проїзду до місць навчання, роботи  і  у зворотному напрямку.

 

З цією метою відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Батуринської  міської ради:

 • здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми;
 • бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення  змісту  Програми;
 • створює умови для забезпечення доступу учнів із сільської місцевості до якісної освіти та належних умов праці педагогічних працівників.

 

         Способами забезпечення безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи та навчання  і в зворотному напрямку є:

 • перевезення шкільними автобусами;
 • компенсація вартості проїзду на підставі проїзних квитків.

 

         Шкільними автобусами підвозяться учні та педагогічні працівники, маршрути проїзду яких співпадають з маршрутами руху шкільних автобусів.

         Педагогічні працівники та учні, які не мають можливості доїжджати шкільними автобусами, самостійно доїжджають рейсовим автотранспортом і  забезпечуються безкоштовним підвезенням шляхом компенсації їм вартості проїзду на підставі проїзних квитків.

 

Категорії працівників, які забезпечуються безкоштовним підвезенням:

 • Безкоштовним підвезенням до місця роботи та у зворотному напрямку користуються педагогічні працівники, які працюють у закладах  освіти, що належать до  комунальної власності Батуринської міської ради, але проживають в інших населених пунктах.
 • Місце проживання педагогічного працівника визначається місцем його реєстрації. Працівники, які фактично проживають не за місцем їх реєстрації, забезпечуються підвезенням з того населеного пункту, що є ближчим до місця роботи.
 • Педагогічні працівники не забезпечуються безкоштовним підвезенням, якщо вони або їх дружини (чоловіки) мають житло у населеному пункті, в якому розташоване місце роботи.

  Учні 10-11 класів Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст., які проживають в с. Пальчики та   їздять рейсовим автобусом до Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст., забезпечуються безкоштовним підвезенням шляхом компенсації їм вартості проїзду на підставі проїзних квитків.

 

         Порядок розрахунків компенсаційних витрат:

-  Потреба фінансування визначається в залежності від кількості  учнів та педагогічних працівників, які мають право на безкоштовне підвезення  та діючих тарифів на проїзд, у межах загальних асигнувань  бюджету міської територіальної громади на освіту

Директор Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. та завідувачі філій:

- за наданими  учнями та педагогічними працівниками відповідними документами (в залежності від вибору способу забезпечення  учнів та педагогічних працівників безкоштовним підвезенням) розраховують суму коштів на рік, які передбачаються у проєктних кошторисах, та в подальшому подають бухгалтерській службі Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- складають оптимальний графік роботи (розклад уроків) педагогічних працівників з метою зменшення кількості їх підвозу до місця роботи та у зворотному напрямку;

- проводять розрахунки компенсаційних виплат відповідно до табелів обліку робочого часу педагогічних працівників згідно із затвердженими графіками роботи  та табелем відвідування учнями школи і   представленими білетами за проїзд, які повинні бути передані  бухгалтерській службі Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. першого числа  наступного за звітним місяцем, у грудні  ж поточного року – до 25 грудня для здійснення своєчасного відшкодування;

- складають відповідний наказ по Батуринській ЗОШ І-ІІІ ст. щодо забезпечення  учнів та працівників безплатним перевезенням до місця навчання та роботи і  в зворотному напрямку.

 

Реалізацію Програми «Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Батуринської міської територіальної громади  до місць навчання, роботи  і  у зворотному напрямку на 2022-2024 роки» планується здійснити за рахунок бюджетних призначень, передбачених чинним законодавством та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 

Ресурсне забезпечення Програми «Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Батуринської міської територіальної громади до місць навчання, роботи  і  у зворотному напрямку на 2022-2024 роки»

                                                                                                                     тис.грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2022

рік

2023

рік

2024

рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів усього, у т.ч.:

97,590 тис.грн

102,790 тис.грн

107,990 тис.грн

308,370

тис.грн

Бюджет Батуринської міської територіальної громади

97,590 тис.грн

102,790 тис.грн

107,990 тис.грн

308,370

тис.грн

 

 

V. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти до місць навчання, роботи і додому  шкільним автобусом та рейсовим транспортом;

 забезпечити соціальний захист педагогічних працівників;

ефективно організовувати  освітній  процес.

 

Начальник відділу освіти, культури,

сім’ї, молоді та спорту міської ради                   Оксана ВИННИК                                                                     


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь