Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму  «Обдаровані діти» Батуринської  міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:09
Кількість переглядів: 338

                                                                                                                                                                                                                                                                  ПРОЄКТ

 

  • МІСЬКА РАДА
  • РАЙОНУ
  • ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята  сесія дев’ятого скликання)

 

    грудня  2021 року                м. Батурин                                             № 5

 

Про Програму  «Обдаровані діти» Батуринської  міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

З метою всебічного  сприяння  розвитку здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості, створення  єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки талановитих  дітей, забезпечення їх соціального захисту, відповідно до законів України  «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», керуючись пунктом 22 частини I статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 

1.Затвердити Програму «Обдаровані діти» Батуринської  міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі -Програма), що додається.

2. Виконавцям Програми забезпечити якісну та ефективну реалізацію її положень, про хід виконання інформувати міську раду  щороку до 1 грудня.

3.Фінансовому відділу міської ради забезпечити фінансування заходів Програми.

             4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради   з питань освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту.

Міський голова                                                                              Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                   рішення 16 сесії  

                                                                                   Батуринської міської ради

                                               9   скликання

                                                                       від     грудня  2021 року   № 5

                                                                                                                                 

                                                                                                

 

 

 

ПРОГРАМА  «Обдаровані діти»

 Батуринської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

 

 

ЗМІСТ

 

1.Паспорт  Програми                                                                       - 2 стор.

 

2.Загальні положення                                                                      - 3стор.

 

3.Мета Програми                                                                             - 3 стор.

 

4.Завдання Програми                                                                       - 3-4 стор.

 

5.Очікувані результати виконання Програми                                - 4 стор.

 

6.Шляхи і способи виконання Програми                                       - 4-5 стор.

 

7.Фінансування Програми                                                                - 5 стор.

 

8.Координація дій та контроль за ходом виконання Програми    - 5 стор.

 

9.Заходи з виконання  програми                                                       - 6-10 стор. 

 

10. Ресурсне забезпечення  програми                                              -  10 стор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. П А С П О Р Т    П Р О Г Р А М И

«Обдаровані діти» Батуринської  міської територіальної громади

 на 2022-2024 роки

 

1

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  Батуринської міської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закони  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту»

 

3

Розробник  Програми

відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  Батуринської міської ради

4

Відповідальні виконавці

Виконавчий комітет Батуринської міської ради,  відділ освіти, культури, сім’ї, молоді  та спорту, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст., її філії

5

Учасники Програми

Виконавчий комітет Батуринської міської ради, відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст., її філії, педагогічні працівники, здобувачі освіти,  батьки здобувачів освіти

6

Термін реалізації

2022-2024 роки

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Батуринської міської територіальної громади

8

Всього коштів бюджету Батуринської міської територіальної громади, необхідних для реалізації програми

 

63,600 тис грн

на 2022 рік –

 

 • 20,100 тис.грн

на 2023 рік -

 •   21,200 тис.грн

на 2024 рік -

 • 22,300 тис. грн

всього

        63,600 тис.грн.

 

  

2. Загальні положення

 

              Програма  «Обдаровані діти» Батуринської  міської  територіальної громади на 2022-2024 роки (далі - Програма) розроблена з метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та  учнівської  молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві та постійного самовдосконалення.

Комплексом психолого-педагогічних, організаційних, правових та науково-практичних заходів Програми передбачається розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та  учнівської молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості. 

Програма передбачає матеріальне стимулювання учнів-переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів та змагань.

 

 

           Правовою підставою для розробки  програми «Обдаровані діти» на 2022-2024 роки  є:

 1. Закон України «Про охорону дитинства»;
 2. Закон України «Про освіту»;
 3. Закон України «Про повну загальну середню освіту»;
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ;
 5. Інші закони та  нормативно-правові акти.

 

3.Мета Програми

 

            Метою Програми є:

- всебічне  сприяння  розвитку здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді та їх стимулювання;

- формування творчої особистості;

- створення  єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих дітей;

-  забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти;

- соціальний захист здібних та обдарованих учнів.

 

4.Завдання Програми

 

 

Для досягнення мети Програми передбачено виконання таких завдань:

         - визначення основних напрямів роботи з обдарованою  учнівською молоддю, впровадження інноваційних методів роботи;

         - забезпечення скоординованої діяльності виконкому міської ради, відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст.,  її філій, громадських організацій з розвитку та підтримки обдарованої  учнівської молоді;

          - здійснення соціального захисту обдарованої учнівської молоді та дітей, створення системи пошуку, підтримки, матеріального, соціального та психологічного стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та учнівської  молоді.

         - науково-методичний та психолого-педагогічний супровід виявлення, відбору та підтримки обдарованої  учнівської молоді;

         - удосконалення професійної підготовки (перепідготовки) педагогічних працівників, зокрема щодо методологічних основ роботи з обдарованою учнівською  молоддю.

 

5.Очікувані результати виконання Програми

 

            Реалізація програми дасть змогу:

            - сформувати систему виявлення і відбору обдарованої учнівської  молоді та надання їй  матеріальної та соціально-педагогічної підтримки;

            - консолідувати зусилля виконкому міської ради, відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст., її філій,  громадських організацій, установ та організацій у роботі з обдарованою  учнівською молоддю;

            - підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

            - активно залучати обдарованих дітей та  учнівську молодь до науково-дослідницької, інтелектуальної, творчої діяльності;

             - підвищити статус обдарованої молоді;

             - модернізувати матеріально-технічну базу закладів освіти.

6. Шляхи і способи виконання Програми

 

            Виконання Програми здійснюється відділом освіти, культури,  сім'ї молоді та спорту  міської ради,  закладами  освіти, культури, фізкультури і спорту.

            На міському  рівні передбачається:

            - організація роботи з громадськістю зі створення сприятливого середовища для розвитку та самореалізації обдарованих дітей;

            - формування системи виявлення, навчання, виховання обдарованих дітей та учнівської  молоді, надання їй матеріальної та  соціально-педагогічної підтримки;

            - розроблення індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводження обдарованих дітей;

            - визначення альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здібностей обдарованих дітей;

            - підвищення рівня професійної підготовки (перепідготовки) педагогічних працівників та вдосконалення методологічних основ роботи з обдарованими дітьми;

            - створення  банку даних «Обдарованість»;

            - забезпечення ефективної діяльності закладів освіти, створення в них умов для поглибленого та профільного вивчення окремих предметів, для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;

            - проведення  олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, конкурсів-захистів, фестивалів, турнірів КВК та забезпечення участі обдарованих дітей в обласних  інтелектуальних і творчих змаганнях, олімпіадах, фестивалях та форумах з метою виявлення та залучення творчо-обдарованих дітей та  учнівської молоді;

            - активне залучення обдарованих дітей та  учнівської  молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук учнівської молоді тощо;

            - популяризація здобутків обдарованих дітей, кращого педагогічного досвіду роботи з ними;

            - розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей та їх наставників.

7. Фінансування  Програми

 

         Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Батуринської міської територіальної громади. Обсяги фінансування є орієнтовними і  можуть уточнюватися  протягом 2022-2024 років.

         Фінансова складова програми може бути скоригована шляхом внесення змін до Програми або перерозподілу коштів у межах Програми.

 

                 8.   Координація дій та контроль за ходом виконання Програми

 

            Координатором виконання заходів Програми є  відділ освіти, культури, сім'ї , молоді та спорту міської ради.          

            Контроль за виконанням Програми  здійснює постійна комісія з питань  освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту.

                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     

9.Заходи з виконання  програми «Обдаровані діти» Батуринської  міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

2022 рік

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

2023 рік

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

2024 рік

Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку. Забезпечення  доступу до якісної освіти

1. Забезпечення функціонування та поповнення  банку даних «Обдарованість»

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст. та філії

 

 

 

 

2. Організація консультацій для дітей  та їх  батьків  з питань розвитку здібностей

2022-2024 роки

Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст., її філії та дошкільні підрозділи

 

 

 

 

3. Здійснення моніторингу інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків,  секцій, клубів на базі Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. та  її філій

2022-2024 роки

Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст., її філії та дошкільні підрозділи

 

 

 

 

2.Організація освітнього процесу у роботі з обдарованими дітьми

 

1. Забезпечення проведення  І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад,  конкурсів, турнірів

2022-2024 роки

 Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Забезпечення проведення спортивних та спортивно-туристських змагань, спортивно-масових заходів,  заходів військово-патріотичного спрямування та участь учнів закладів освіти  Батуринської МТГ у зазначених заходах обласного рівня. Здійснення відшкодування  учням закладів освіти  Батуринської МТГ - учасникам обласних заходів  вартості проїзду, проживання та виплати добових в розмірі 100% відповідно до чинного законодавства

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

бюджет Батуринської міської територіальної громади

3 тис.грн.

3 тис. грн

3 тис.грн

3. Забезпечення проведення  творчих конкурсів, виставок, фестивалів

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

4.Участь творчо-обдарованих дітей та  учнівської молоді у Всеукраїнських, обласних олімпіадах, конкурсах, виставках, форумах тощо. Забезпечення відшкодування учням закладів освіти міської ради - учасникам цих заходів  вартості проїзду, проживання та виплати добових в розмірі 100% відповідно до чинного законодавства

2022-2024 роки

 

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

бюджет Батуринської міської територіальної громади

2тис. грн

2 тис.грн

2 тис грн

 

 

 

5.  Відкриття класів та груп з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, заклади освіти

Кошти освітньої субвенції

 

 

 

 

6.Враховуючи пізнавальні запити учнів, постійно вдосконалювати систему спецкурсів, факультативів, гуртків, ефективно використовувати варіативну частину навчального плану

 

2022-2024 роки

Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст., її філії

 

 

 

 

 

3. Кадрове забезпечення та підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми

 

1. Вивчення, узагальнення та популяризація досвіду роботи з питань розвитку обдарованої особистості

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Залучення педагогічних працівників до участі  у  конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня з питань роботи з обдарованими дітьми

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 1. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей - учнів закладів освіти міської ради та їх наставників

1. Популяризація здобутків обдарованої учнівської  молоді, в тому числі через засоби масової інформації

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

бюджет Батуринської міської територіальної громади

 

 

 

2. Адресна підтримка обдарованих дітей-учнів Батуринської ЗОШ І-ІІІст. та її філій- призерів олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань, випускників Батуринської ЗОШ І-ІІІст , які досягли високих успіхів у навчанні  та нагороджені золотими і срібними медалями шляхом виплати  їм відповідних   грошових винагород

( 500 грн – за зайняте 1 місце, 400 грн- за зайняте ІІ місце, 300 грн – за зайняте ІІІ місце  в ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань, проведених в МТГ та  у дитячо-юнацькому конкурсі-огляді «Золота осінь Присеймів’я» у відповідних номінаціях та вікових категоріях; 1тис.грн-  за зайняте 1 місце, 500 грн – за ІІ місце, 300 грн- за  ІІІ місце  в  ІІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад,обласних  конкурсів, змагань., 2тис.грн - випускникам закладу загальної середньої освіти, які  нагороджені золотими і срібними медалями). Відзначення  дипломами, грамотами,подяками призерів олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань за зайняте І, ІІ, ІІІ місця та їх наставників

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст.

бюджет Батуринської міської територіальної громади

15,100 тис.грн

16,200 тис грн

17,300 тис.грн

4. Організація відпочинку обдарованих дітей  у  пришкільних таборах  з денним перебуванням дітей

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст. та філії

бюджет Батуринської міської територіальної громади

 

 

 

5.Організація та залучення переможців олімпіад та конкурсів до екскурсійних поїздок

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст. та філії

бюджет Батуринської міської територіальної громади

 

 

 

                         

 

 

10. Ресурсне забезпечення  програми « Обдаровані діти» Батуринської міської територіальної громади

 на 2022-2024 роки

 

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми (тис.грн.)

Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

Бюджет Батуринської міської територіальної громади

 

2022 рік – 20,100 тис.грн.

2023 рік – 21,200 тис.грн.

2024 рік- 22,300 тис.грн.

 

Всього-   63,600 тис.грн.

63,600  тис.грн

 

   Начальник відділу  освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту                             Оксана ВИННИК                                                                                                                      

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь