Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму «Розвиток первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

Дата: 26.11.2021 15:12
Кількість переглядів: 439

ПРОЄКТ

  • МІСЬКА РАДА
  • РАЙОНУ
  • ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року                  м. Батурин                                             № 7

 

 

Про Програму «Розвиток первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

 

 

 

З метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в Батуринській МТГ, керуючись ст.26,  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Батуринської  міської територіальної громади на 2022-2024 роки».(додається)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                                                    Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 16 сесії Батуринської міської ради 9 скликання від 06.12.2021 № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

«Розвиток первинної медико – санітарної допомоги

на засадах сімейної медицини

 Батуринської міської територіальної громади

 на 2022-2024 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Паспорт

1.

Ініціатор розроблення програми

Батуринська міська рада

2.

Розробник програми

виконавчий апарат Батуринської міської ради

3.

Відповідальний виконавець програми

Комунальне некомерційне підприємство «Батуринський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Батуринської міської ради

4.

Учасники програми

Батуринська міська рада

Виконавчий комітет Батуринської міської ради

 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Батуринський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Батуринської міської ради

5.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

6.

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні програм

Міський бюджет,  інші  джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього:

1 748 500,00 грн

2022 рік

2023 рік

2024 рік

3 206 200,00 грн

3 376 200,00 грн

3 545 100,00 грн

 

1.Загальна частина

 

         Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі в повному обсязі.

         За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток та вдосконалення  первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

         У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 90 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

         Первинна медико-санітарна допомога на засадах загальної практики сімейної медицини є на сьогодні основою  амбулаторної допомоги, тому  розвиток та вдосконалення  первинної медико-санітарної допомоги  є єдиним шляхом покращення діяльності системи охорони здоров’я.

         Протягом багатьох років на утримання закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, витрачалося лише 10 відсотків коштів, виділених з державного бюджету для охорони здоров’я, що, незважаючи на низький рівень матеріально-технічного забезпечення зазначених закладів, є вкрай недостатньо.

         Не застосовуються принципи комплексності та наступності у наданні медичної допомоги. Не приділяється достатня увага профілактиці захворювань та диспансеризації населення. Це призводить до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а отже, до збільшення потреби населення у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі.

Враховуючи вище викладене, є нагальна потреба у створенні  Програми «Розвиток первинної медико – санітарної  допомоги на засадах сімейної медицини Батуринської міської територіальної громади на  2022-2024 роки» з розширеним спектром заходів, що стосуються покращення медичного обслуговування як дорослого, так і дитячого населення на первинному рівні, збереження здоров’я населення Батуринської МТГ, попередження захворюваності, зниження смертності та інвалідності.

         Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати впровадження програмно - цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством для вирішення проблемних питань первинної медико-санітарної допомоги.

             На території Батуринської міської територіальної громади функціонує:

 • 3 ФП;
 • 4 ФАП
 • 2 амбулаторії ЗПСМ.

 

2.Мета програми

         Метою  програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Батуринської міської територіальної громади є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

 

3.Шляхи та способи розв’язання проблеми

         Для розв’язання проблеми необхідно:

- удосконалити нормативно-правову та науково-методичну базу, зокрема з питань діяльності КНП «Батуринський міський ЦПМСД» Батуринської м/р;

- продовжити роботу із вдосконалення мережі структурних підрозділів  у  сільській місцевості шляхом реорганізації і перепрофілювання діючих закладів охорони здоров’я, забезпечення матеріально-технічного оснащення цих підрозділів;

- забезпечити постійну доступність населення до первинної медико-санітарної допомоги; розробити дієві алгоритми діяльності структурних підрозділів; маршрути руху пацієнтів;

- впровадити в діяльність КНП «Батуринський міський ЦПМСД» Батуринської м/р стандарти первинної медико-санітарної допомоги та критерії оцінки її діяльності;

- удосконалити систему рейтингових показників, що характеризують якість роботи медичних працівників та порядок їх систематизації, що в подальшому буде використано для впровадження місцевих матеріальних стимулів для медичних працівників;

- впровадити в діяльність КНП «Батуринський міський ЦПМСД» Батуринської м/р електронну систему ведення медичної документації, створення електронного реєстру пацієнтів, збору та обробки статистичної інформації;

- сприяти розвитку міжнародного співробітництва та партнерства з метою вивчення та запровадження в діяльність КНП «Батуринський міський ЦПМСД» Батуринської м/р кращого світового досвіду організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

- провести реконструкцію приміщення КНП «Батуринський міський ЦПМСД» Батуринської м/р для забезпечення зручності перебування медичного персоналу, вільного доступу та зручності пацієнтів, досягнення енергоефективності функціонування будівлі;

- інформувати громадськість про доцільність змін у діяльності  охорони здоров’я.

 

4.Правові аспекти

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини  Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки розроблена на виконання Закону України від 07.07.2011 року №3611- VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», ст. 307 «Програми Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку»  Україна – 2021» щодо стимулювання розвитку первинної медико-санітарної допомоги,  Постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 (із змінами), згідно Постанови КМУ №180 від 16.03.2017«Про  впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного  лікування окремих груп населення  та за певними категоріями захворювань», Наказу Міністерства охорони здоров’я України №1150 від 27.12.2013року «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної допомоги) та його підрозділів» та з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у первинній медико-санітарній  допомозі, Методичних рекомендацій робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань реформування медичної галузі в умовах децентралізації.

 

5.Фінансове забезпечення Програми

         Забезпечення виконання цієї Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах, а також за рахунок коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначатиметься виходячи з конкретних завдань та наявності коштів на підставі затвердженого табеля оснащення ФП, амбулаторій та КНП «Батуринський міський ЦПМСД» Батуринської м/р, а також затвердженого кошторису доходів та видатків. Для забезпечення реалізації заходів Програми передбачається в установленому законодавством порядку залучення благодійних внесків, гуманітарної допомоги, грантових та інвестиційних коштів неурядових громадських організацій.

 Фінансове забезпечення становить:

2022 рік – 3 206 200,00 грн;

2023 рік – 3 376 200,00 грн;

2024 рік – 3 545 100,00 грн.

 

                      6. Шляхи та способи виконання Програми

Оптимальним шляхами розв’язання проблем визначених Програмою є :

 • Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, а саме продовження капітальних та поточних ремонтів закладів первинної ланки;
 • Оснащення структурних підрозділів комунального некомерційного підприємства «Батуринський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Батуринської міської ради медичним обладнанням та інструментарієм.
 • Покращення ситуації із кадрового забезпечення.
 • Удосконалення системи профілактичних заходів, проведення якісних профілактичних оглядів дитячого та дорослого населення.
 • Покращення фінансового забезпечення первинної ланки галузі охорони здоров’я, в т.ч. шляхом залучення позабюджетних коштів та із різних джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.
 • Покращення забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами.
 • Покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів.

 

7.Очікувані результати виконання Програми:

 

         Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність роботи закладу охорони здоров’я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

- сформувати доступну та дієву систему надання населенню висококваліфікованої медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

- створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики – сімейним лікарем надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги.

- створити умови для створення належних фінансових, професійних, соціально-побутових умов для залучення молодих спеціалістів з медичною освітою.

 

         8.Механізм управління та здійснення контролю за

 виконанням Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, покладається на комунальне некомерційне підприємство «Батуринський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Батуринської міської ради.

 

9.Прикінцеві положення

Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку первинної медико-санітарної допомоги Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.

Програма має відкритий характер і може  доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово – господарських можливостей громади).

         Програма розрахована на рік, має завдання, які направлені на виконання заходів програми адаптованих до рівня потреб та можливостей району, реалізація програми буде здійснюватися шляхом співпраці медичних закладів первинного рівня та органів місцевого самоврядування у визначених напрямках діяльності.

 

 

Міський голова                                                                                   Леонід ДУША

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь