Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму надання паліативної допомоги населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:14
Кількість переглядів: 482

ПРОЄКТ

                                                                 УКРАЇНА

БАТУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року                  м. Батурин                                             № 9

 

Про Програму надання паліативної допомоги населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

З метою організації надання паліативної допомоги та підвищення якості життя невиліковним хворим в Батуринській МТГ шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення рівного доступу населення до якісних медичних послуг, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 21.01.2013 № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні», «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» від 19.03.2018 № 504, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 

1. Затвердити Програму надання паліативної допомоги населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.

2.       Головному бухгалтеру міської ради передбачити фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією Програми.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                                    Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 16 сесії Батуринської міської ради 9 скликання від 06.12.2021 року № 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

надання паліативної допомоги населенню

Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

         Назва розділу                                                                                       стор.  

                                     

 1. Паспорт Програми надання паліативної допомоги населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

3

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

5

 1. Визначення мети Програми                                                              

  5

 1. Основні завдання і заходи Програми                                                             

5,6

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки виконання Програми

6

 1. Очікувані результати виконання Програми                                                  

6

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

6

 

          Додаток . Ресурсне забезпечення Програми надання паліативної допомоги населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПАСПОРТ

Програми надання паліативної допомоги

населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Батуринська міська рада

 

2

Нормативно-правові документи, керуючись якими розроблено Програму

Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»,  наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 21.01.2013 № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні», наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 25.04.2012 № 311 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному больовому синдромі, наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 03.07.2007 № 368 «Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги»

3

Розробник Програми

Батуринська міська рада

4

Співрозробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Батуринський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Батуринської міської ради

5

Відповідальні виконавці Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Батуринський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Батуринської міської ради; Батуринська міська рада

6

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Батуринський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Батуринської міської ради; Батуринська міська рада

7

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів Батуринської міської ради та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України

9

Фінансові ресурси, необхідні для реалізації Програми.

Всього коштів, грн

 

189 100

2022 рік

2023 рік

2024 рік

59 400

63 000

66 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

         Програма надання паліативної допомоги населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі Програма) розроблена з метою організації надання паліативної допомоги невиліковним хворим.

 Однією з найбільш гострих проблем сучасної медицини в Україні та світі є зростання рівня захворюваності на невиліковні хвороби, такі як онкологічні захворювання, ВІЛ-інфекція/СНІД. Часто дані хвороби на пізніх стадіях свого розвитку супроводжуються хронічним больовим синдромом. Також постаріння населення в районі так і в цілому по Україні призводить до збільшення кількості людей, які помирають у старечому віці від хронічних соматичних хвороб, що супроводжуються важкими  фізичними та психічними розладами, і потребують паліативної допомоги. Через відсутність такої допомоги люди у фінальному періоді життя залишаються сам на сам зі своїми потребами: біль, страждання через розлади органів та систему життєдіяльності, відсутність необхідного догляду  і психологічної підтримки, самотність та соціальна ізоляція.

           Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в районі перевищує середньообласний та показник по Україні. Кожен четвертий онкологічний хворий помирає протягом першого року з моменту встановлення діагнозу.                 

З основних завдань паліативної допомоги є позбавлення від болю, усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших важких проявів хвороби.

         Таким  чином, паліативна допомога спрямована на покращення якості життя пацієнтів, які мають невиліковну хворобу, хронічний больовий  синдром.

 

3. Визначення мети Програми

 

    Метою Програми є створення системи паліативної допомоги для забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою, контролю больового синдрому та інших розладів хвороби, фізіологічних функцій  організму.

 

 

4.Основні завдання і заходи Програми

 

        Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно:

     -  підвищити рівень підготовки медичних працівників з онкології;

     -  організація надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах;

    Виконання Програми надасть можливість:

 • забезпечити потребу пацієнтів у паліативній допомозі;
 • охопити паліативною допомогою людей похилого віку, онкологічних хворих, хворих на СНІД, пацієнтів неврологічного, психіатричного профілю тощо, які потребують паліативної допомоги незалежно від захворювання;
 • забезпечити паліативних хворих ефективними знеболюючими засобами;
 • покращити емоційний стан та психічне здоров’я родичів хворих за рахунок зменшення фізичних та емоційних страждань їх рідних.

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки виконання Програми

 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів Батуринської міської ради та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України, згідно з додатком.

Термін реалізації Програми – 2022-2024 роки.

 

6. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити паліативних хворих ефективними знеболюючими засобами, охопити паліативною допомогою людей похилого віку, онкологічних хворих, хворих на СНІД, пацієнтів неврологічного, психіатричного профілю тощо, які потребують паліативної допомоги незалежно від захворювання.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Комунальне некомерційне підприємство «Батуринський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Батуринської міської ради щомісячно аналізує стан виконання Програми, при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

 

 

Міський голова                                                                          Леонід ДУША

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                                                           до Програми

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми надання паліативної допомоги

населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

гривень

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Обсяг

коштів з бюджету Батуринської міської ради, грн

 

59 400

63 000

66 700

189 100

                     

 

Міський голова                                                                         Леонід ДУША

                                                           


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь