Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму соціального захисту окремих категорій громадян щодо проведення розрахунку за надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян, що проживають  на території населених пунктів Батуринської міської територіальної

Дата: 26.11.2021 15:16
Кількість переглядів: 501

ПРОЄКТ 

  • МІСЬКА РАДА
  • ІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ
  • ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята  сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року                        м. Батурин                                    № 11

 

Про Програму соціального захисту окремих категорій громадян щодо проведення розрахунку за надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян, що проживають  на території населених пунктів Батуринської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки

 

       З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення, врегулювання механізму компенсаційних виплат за надання послуг зв’язку, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії міської ради  з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, міська рада вирішила:

1.Затвердити Програму соціального захисту окремих категорій громадян щодо проведення розрахунку за надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян, що проживають  на території населених пунктів Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 рік (додається).

2. Фінансово-бухгалтерському відділу міської ради при формуванні проєкту місцевого бюджету на 2022-2024 роки передбачити кошти, які необхідні для реалізації зазначеної Програми.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                       Леонід ДУША

 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Рішення 16 сесії Батуринської міської ради 9 скликання

                                                                        від 06.12.2021№ 11                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціального захисту окремих категорій громадян щодо проведення розрахунку за надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян, що проживають на території населених пунктів Батуринської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Батуринська міська рада

2.

Нормативні документи щодо розроблення Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

3.

Розробник Програми

Батуринська міська рада

4.

Учасники Програми

Батуринська міська рада, відділ Центр надання адміністративних та соціальних послуг Батуринської міської ради, фінансово-бухгалтерський відділ  міської ради, управління соціального захисту населення Бахмацької райдержадміністрації в частині звіряння інформації про пільговиків з Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги (за згодою), отримувачі послуг

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ Центр надання адміністративних та соціальних послуг Батуринської міської ради, фінансово-бухгалтерський відділ  міської ради

6.

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет Батуринської міської територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (грн.)

2022 рік – 17 000 грн.

2023 рік – 18 000 грн

2024 рік – 18 900 грн

 

2. Визначення проблемних питань, на розв'язання яких спрямована Програма

        З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення, врегулювання механізму компенсаційних виплат за надання послуг зв’язку  розроблено Програму соціального захисту окремих категорій громадян щодо проведення розрахунку за надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян, що проживають на території населених пунктів Батуринської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки (далі - Програма), яким пільги надаються без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

3. Мета та завдання Програми

Основною метою Програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування витрат Чернігівській філії Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (далі - ПАТ «Укртелеком») за надання послуг зв’язку пільговим категоріям громадян, яким пільги надаються без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

       Основним завданням Програми є надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян.  Реалізація Програми дасть можливість забезпечити надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян, що проживають на території населених пунктів Батуринської міської територіальної громади в 2022-2024 роках. Кількість пільговиків, яким планується надати пільгу на послуги зв’язку 36 осіб.

4. Ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Батуринської міської територіальної громади. Потреба в коштах на 2022-2024 роки  складає 53 900 грн.  Зазначена сума може коригуватися в залежності від кількості пільговиків та тарифів на послуги зв’язку.

 

5. Очікувані результати Програми

 

  Виконання Програми дасть можливість:

 • забезпечити право надання пільг за послуги зв`язку  пільгових категорій громадян, що проживають на території населених пунктів Батуринської міської територіальної громади, що в свою чергу забезпечить зменшення  соціальної напруги в суспільстві;
 • підвищити ефективність проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення;
 • здійснювати компенсацію збитків  підприємству  за надані телекомунікаційні послуги  пільговим категоріям населення.

 

6. Порядок проведення відшкодування компенсації.

Реалізація Програми здійснюється з дати її прийняття та застосовується з 01 січня 2022 року.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

        Надання пільг на послуги зв’язку згідно з чинним законодавством України здійснюється ПАТ «Укртелеком», а відшкодування витрат за надання пільг здійснюється на підставі договорів, укладених між ПАТ «Укртелеком» та Батуринською міською радою.

ПАТ «Укртелеком», що надає послуги, щомісячно до 1 числа місяця, наступного за звітним, надає управлінню соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації розрахунки видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг у минулому місяці.

Управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації звіряє інформацію, що міститься у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією, що надає підприємство. У разі виявлення фактів безпідставного надання пільг, вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень та запобіганню нецільового використання коштів.

Про результати перевірки розрахунків видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг, управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації письмово інформує ПАТ «Укртелеком» та Батуринську міську раду.

Станом на 1 число кожного місяця Батуринська міська рада та ПАТ «Укртелеком» складають акти звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги, у двох примірниках.

Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг, проводиться Батуринською міською радою згідно з підписаними актами звіряння.

 

 1. Ресурсне забезпечення Програми соціального захисту окремих категорій громадян щодо проведення розрахунку за надання пільг на  послуги зв’язку пільговим категоріям громадян,

що проживають на території населених пунктів

 Батуринської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки                                                                                             

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2022-2024 роки

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

2022 рік – 17000 грн.

2022 рік – 18000 грн.

2022 рік – 18900 грн.

2022 рік – 17000 грн.

2022 рік – 18000 грн.

2022 рік – 18900 грн.

міський бюджет

2022 рік – 17000 грн.

2022 рік – 18000 грн.

2022 рік – 18900 грн.

2022 рік – 17000 грн.

2022 рік – 18000 грн.

2022 рік – 18900 грн.

кошти небюджетних джерел

-

-

 

 

 1. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Відділ «Центр надання адміністративних та соціальних послуг» Батуринської міської ради  координує роботу щодо виконання Програми  у 2022-2024 роках та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

    Контроль за виконанням Програми   здійснює постійна комісія міської ради  з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

        

Міський голова                                                                        Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь