Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму соціального захисту окремих категорій громадян (щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом) Батуринської міської ради  на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:17
Кількість переглядів: 508

ПРОЄКТ 

УКРАЇНА

БАТУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року                      м. Батурин                               № 12

 

 

Про Програму соціального захисту окремих категорій громадян (щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом) Батуринської міської ради  на 2022-2024 роки

 

 

       З метою соціального захисту окремих пільгових категорій громадян,  керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а :

 

 1. Затвердити Програму соціального захисту окремих категорій громадян (щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом) Батуринської міської ради  на 2022-2024 роки (далі - Програма), що додається.
 2. Головному бухгалтеру міської ради передбачити фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією Програми.

 

 

Міський голова                                                                          Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 16 сесії Батуринської міської ради 9 скликання  від 06.12.2021 № 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

соціального захисту окремих категорій громадян (щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом)

 Батуринської міської ради 

на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ

Програми соціального захисту окремих категорій громадян (щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом) Батуринської міської ради 

на 2022-2024 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми:

Батуринська міська рада

2.

Дата, номер і назва документа органу державної влади про розроблення Програми:

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII;

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від  20 грудня 1991 року        № 2011-XII;

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII;

Закон України  «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III;

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб  та їх соціальний захист» від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР;
постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17 травня 1993 року № 354

 

3.

Розробник Програми:

виконавчий комітет міської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми:

виконавчий комітет міської ради

5

Учасники Програми:

Батуринська міська рада , виконавчий комітет міської ради, жителі Батуринської ОТГ

6.

Термін реалізації Програми:

2022-2024 роки

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми:

Місцевий бюджет Батуринської міської ради

8.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

821,3 тис. грн.  

 

 

 

2. Загальні положення

На даний час на території Батуринської ОТГ проживає близько 2580 осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом.

З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення, врегулювання механізму компенсаційних виплат за пільговий проїзд розроблена Програма соціального захисту окремих категорій громадян щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом громадян Батуринської ОТГ Ніжинського району на 2022-2024 роки. Порядок перевезення приватним автотранспортом пільгових категорій громадян додається.

 

3. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування витрат перевізникам за пільгове перевезення громадян.

Основними завданнями Програми є надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян.

 

4. Основні заходи щодо реалізації Програми

1) Укладання двосторонніх договорів на пільгове перевезення громадян автомобільним  транспортом  між  Батуринською  міською радою  та автоперевізником.

2) Забезпечення щомісячного відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян Батуринською міською радою.

 

5. Основні напрямки реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюється з дати її прийняття.

Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством, здійснюється транспортом загального користування на умовах, визначених Договором між перевізником та Батуринською міською радою , а відшкодування витрат за пільгове перевезення здійснюється на підставі договорів, укладених між перевізниками та Батуринською міською радою . З метою забезпечення обліку пільговиків, які скористалися безкоштовним проїздом, та встановлення достовірності наданих перевізниками розрахунків, Батуринська міська рада забезпечує проїзними документами жителів своєї територіальної громади. При цьому, право на безоплатний проїзд пільгові категорії громадян мають при пред’явленні посвідчення під час посадки в транспортний засіб.

Перерахування коштів здійснюється з бюджету Батуринської міської ради. Перевізники, що надають послуги, щомісячно до 1 числа, наступного за звітним місяця, надають головному розпоряднику коштів розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці.

Після проведення розрахунків головний розпорядник коштів складає акти звіряння розрахунків за надані пільговикам послуги.

Головний розпорядник коштів до 5-го числа кожного місяця заповнює форму «3-пільга» за пільговий проїзд автомобільним транспортом, зведений акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги з пільгового перевезення автомобільним транспортом.

 

6. Фінансове забезпечення виконання Програми  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Батуринської міської ради. При цьому обсяг коштів визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету та може змінюватися в процесі виконання бюджету при внесенні змін до нього. Кількість талонів також може змінюватись.

Прогнозується направити на вказані цілі у 2022 році - 260,0 тис. грн., у 2023 році – 273,8 тис. грн., у 2024 році – 287,5 тис. грн.

 

7. Контроль за ходом виконання Програми

Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

 

 

Міський голова                                                                     Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток                   до Програми                   

 

Порядок

перевезення приватним автотранспортом

пільгових категорій населення

 

1.          Цей порядок визначає механізм організації перевезення приватним автотранспортом окремих категорій громадян, що мають право на
пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства, а саме:

 • ветеранів війни;
 • ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ;
 • ліквідаторів аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії,
 • пенсіонерів за віком (в тому числі тимчасово зареєстрованих на території Батуринської міської ради ОТГ);
 • інвалідів І та ІІ груп;
 • дітей з багатодітних сімей

та фінансування видатків перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян.

 1.  Безкоштовне перевезення здійснюється приватним пасажирським автотранспортом на умовах, визначених Договором на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.
 2. Талони на пільговий проїзд розподіляються виконавчими апаратом Батуринської міської ради з врахуванням кількості проживаючих на підвідомчій території громадян, які мають право на безкоштовний проїзд.
 3. За отриманням талонів особи, що мають право на безкоштовний проїзд згідно з чинним законодавством та вказані у п.1. даного Порядку, звертаються у відділ «Центр надання адміністративних та соціальних послуг» Батуринської міської ради або до адміністративної будівлі відповідного старостинського округу.
 4. Особа, відповідальна за видачу талонів, видає їх громадянам з наступного розрахунку - до 12 талонів на квартал.
 5. Про одержання талонів пільговик розписується у відповідних списках, що залишаються у справах виконавчого комітету.
 6. Для отримання талонів особа, що має право на безплатний проїзд, пред'являє особисто такі документи:
 • посвідчення про право на пільги;
 • паспорт.

9. Перевізник щомісячно до 1 числа наступного за звітним місяця подає до Батуринської міської ради наступні документи:

      - талони,  розділені відповідно до маршрутної мережі;

      - розрахунок суми відшкодування згідно з Додатком до Порядку.

10. У разі невиконання  пункту 9 даного Порядку розрахунки від перевізника прийматись не будуть.

11. Перевізники виконують перевезення пільгових категорій населення  лише від населеного пункту, де зареєстрований пільговик до райцентру і в зворотному напрямку. В разі відсутності маршрутного пасажирського перевезення до населеного пункту, розрахунки для відшкодування витрат за надані послуги проводяться від найближчого населеного пункту, до якого здійснюється маршрут, до  райцентру і в зворотному напрямку.

  12. Подання розрахунків для відшкодування витрат за надані послуги пільгового перевезення здійснюється безпосередньо перевізником за  його особистим підписом та печаткою за затвердженою формою (додається).

  13. Видатки на ці потреби здійснюються з бюджету Батуринської міської ради в межах сум, передбачених на поточний рік.

14. Пільгові перевезення осіб, які відповідно до законодавства користуються такими правами, здійснюються перевізниками усіх форм власності та підпорядкування.

          Пасажирському перевізнику забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.

 

 

                                                                                                                                    

Міський голова                                                                     Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток 

                                                                                         до Порядку

 

 

 

Розрахунок суми відшкодувань за перевезення пільгової

категорії громадян

 

­­­­­­­­­­за____________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__місяць  _____року­­­­­­­­­­­­

 

 

 

№  п/п

 

Найменування  міської ради, яка  видала талони

 

Відстань від населеного пункту до райцентру

км

 

Кількість перевезених пільговиків, чол.

 

Тарифна вартість, грн

 

Сума відшкодування 

 грн. (гр.4Хгр.5)

 

1

 

2

 

3

3

4

5

.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        М.П.                                                             Підпис автоперевізника

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь