Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму фінансової підтримки комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Батуринської міської  ради  на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:18
Кількість переглядів: 1291

ПРОЄКТ 

 

  • МІСЬКА РАДА
  • РАЙОНУ
  • ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята  сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року                        м. Батурин                                   № 13

Про Програму фінансової підтримки комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Батуринської міської  ради  на 2022-2024 роки

 

       З метою забезпечення надання якісних і доступних соціальних послуг  громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і  потребують  сторонньої допомоги, за місцем проживання та особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та /або перебувають у складних життєвих обставинах, у зв’язку зі створенням комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг» Батуринської міської  ради, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 «Деякі питання діяльності  центрів надання соціальних послуг», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії міської ради  з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, міська рада вирішила:

           

1.Затвердити Програму фінансової підтримки комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг» Батуринської міської  ради  на 2022-2024 роки, що  додається.

 

2. Фінансово-бухгалтерському відділу міської ради при формуванні проєкту міського бюджету на 2022-2024 роки передбачити кошти, які необхідні для реалізації зазначеної Програми.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                                         Л.ДУША

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення 16 сесії

Батуринської міської ради  

9 скликання від 06.12.2021№ 13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма фінансової підтримки

комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг»

Батуринської міської  ради на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. П А С П О Р Т

 

  П Р О Г Р А М И  фінансової підтримки

комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг»

Батуринської міської  ради на 2022-2024 роки

 

 

 

1

Назва Програми

Програма фінансової підтримки

комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг»

Батуринської міської  ради на 2022-2024 роки

2

Ініціатор розроблення Програми

фінансово-бухгалтерський відділ Батуринської міської ради

3

Підстава для прийняття Програми

Закони  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   «Про соціальні послуги», Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 «Деякі питання діяльності  центрів надання соціальних послуг»

4

Розробник  Програми

фінансово-бухгалтерський відділ Батуринської міської ради

5

Відповідальні виконавці

Виконавчий комітет Батуринської міської ради,  Відділ Центр надання адміністративних та соціальних послуг Батуринської міської ради, директор комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг» Батуринської міської  ради, надавачі соціальних послуг

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Батуринської міської ради,  Відділ Центр надання адміністративних та соціальних послуг Батуринської міської ради, директор комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг» Батуринської міської  ради, надавачі соціальних послуг, отримувачі соціальних послуг

7

Термін реалізації

2022-2024 роки

8

Головна мета Програми

Досягнення всебічного захисту законних прав мешканців Батуринської об’єднаної територіальної громади на забезпечення:

 - надання соціальних послуг громадянам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 - вирішення  невідкладних  питань  організаційного  та  соціально-побутового  обслуговування  громадян, сімей, які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах.

 

9

Джерела фінансування

Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

10

Коштів міського бюджету, тис. грн

10078,500

2022 рік

2023 рік

2024 рік

3190,500

3360,000

3528,000

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма та обґрунтування необхідності їх розв’язання

 

         Турбота  про людей,  які перебувають у складних життєвих обставинах і  потребують  сторонньої допомоги, за місцем проживання та особи/сім’ї , які належать до вразливих груп населення та /або перебувають у складних життєвих обставинах – один  з  основних  напрямів  соціальної  політики  держави.

         В сучасних  економічних  умовах  вона  набуває  особливого  значення.  Головне  спрямування  соціальної  політики  -  це  створення  комплексу  правових,  економічних,  психологічних,  освітніх,  медичних,   реабілітаційних  та  інших заходів,  основною  метою  яких є  поліпшення  або  відтворення  життєдіяльності,  соціальної  адаптації,  повернення  до  повноцінного  життя  осіб,  які  потребують  соціальних  допомог  і  послуг.

 На території Батуринської об’єднаної територіальної громади у 2020 році функціонує два  відділення стаціонарного догляду Бахмацького районного територіального центру  соціального обслуговування(надання соціальних послуг) на 15 чоловік кожне, 15 соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома обслуговує  170 соціально вразливих категорій громадян. Зазначена установа перебуває в процесі ліквідації, а громадяни, яким надавалися соціальні послуги, і надалі їх потребують. Крім цього, в населених пунктах громади є багато сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної допомоги.       

         Враховуючи зазначене, рішенням 1 сесії 9 скликання Батуринської міської ради від 20 листопада 2020 року було створено комунальну установу «Центр  надання соціальних послуг» Батуринської міської  ради(далі-Центр), який потребує фінансування з місцевого бюджету міської ради.

         Програма фінансової підтримки Центру (далі – Програма)  розроблена  відповідно  до  Законів  України «Про  соціальні  послуги», «Про  основи  соціального  захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних  дітей», «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту»,  «Про  основи  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку  в  Україні»,  «Про  основи  соціальної захищеності осіб з інвалідністю  в  Україні» та  згідно  з  іншими  нормативними  актами.

 

 1. Мета програми

 

        Метою  Програми  є  досягнення всебічного захисту законних прав мешканців Батуринської об’єднаної територіальної громади на забезпечення - надання соціальних послуг громадянам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 - вирішення  невідкладних  питань  організаційного  та  соціально-побутового  обслуговування  громадян, сімей, які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів фінансування.  

 

         Проблеми, на розв’язання яких спрямована ця Програма, передбачається подолати шляхом паралельного впровадження заходів , а саме:

1) організаційного та кадрового забезпечення надання соціальних послуг в МТГ;

2) розвитку матеріально-технічної бази сфери надання таких послуг;

3) моніторингу потреб МТГ у соціальних послугах та інформування мешканців про соціальні послуги, що надаються в громаді.

Першочергово необхідно зберегти комплекс соціальних послуг, які надавалися найбільш вразливим категоріям громадян, які проживають в населених пунктах об’єднаної територіальної громади, проаналізувати їх якість та провести систему заходів, спрямованих на підвищення рівня надання соціальних послуг, забезпечивши результативну діяльність новоствореного Центру  надання соціальних послуг.

Невідкладним є проведення моніторингу охоплення соціальними  послугами громадян,  що їх потребують, здійснення  оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах та організація повноцінного функціонування відділень стаціонарного догляду, соціальної допомоги вдома та соціальної роботи  Центру. Для забезпечення надання Центром  соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг необхідне належне фінансування комунальної установи.

Обсяги фінансування виконання завдань та заходів цієї Програми визначено виходячи з мінімальних потреб фінансового забезпечення досягнення результативних показників, визначених цією Програмою. Видатки на фінансування виконання завдань та заходів цієї Програми визначаються  при формуванні  та затвердженні  місцевого бюджету Батуринської міської ради на 2021 рік.

 

 5. Основні завдання Програми

Фінансова підтримка Програми  створить умови для успішної  реалізації  в 2022-2024 роках завдань комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг» Батуринської міської  ради , а саме:

 •  проведення оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;
 • надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг;
 • організаційне та кадрове забезпечення надання соціальних послуг: створення та організація роботи Центру надання соціальних послуг; розширення переліку соціальних послуг, які надаються в МТГ;
 • запровадження надання якісних платних соціальних послуг, підвищення кваліфікації  працівників, що надають соціальні послуги;
 • розвиток матеріально-технічної бази сфери надання соціальних послуг, а саме: створення матеріально-технічної бази Центру надання соціальних послуг, зокрема, поліпшення умов проживання  громадян у відділенні стаціонарного догляду;
 • моніторинг потреб найбільш вразливих категорій мешканців громади  у соціальних послугах та інформування громадян про соціальні послуги; періодичне визначення (оцінка) потреб населення МТГ у соціальних послугах; інформування громадян про соціальні послуги, що надаються в МТГ, обговорення питань надання соціальних послуг в МТГ на публічних заходах;
 • формування  комплексної  системи  соціального  захисту  громадян  похилого  віку,  осіб з інвалідністю та  інших громадян, які  потребують  соціальної  підтримки;
 •   забезпечення  соціальної  допомоги  особам,  які  перебувають  у  складних  життєвих обставинах;
 •   підвищення  якості  соціального  обслуговування  громадян,  які         перебувають  у  складних  життєвих  обставинах;
 •   розвиток  волонтерського  руху  з  метою  надання  соціальних  допомог  і  послуг  громадянам  похилого  віку  та особам, які перебувають у складних  життєвих  обставинах;
 •  взаємодія з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції в   територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист.

 

         

6. Очікувані результати виконання Програми

 

         Виконання  заходів  Програми  сприятиме:

 

 - започаткуванню діяльності Центру надання соціальних послуг;

- покращенню кадрового забезпечення сфери надання соціальних послуг та підвищення кваліфікації  працівників, що надають такі послуги.

- модернізації матеріально- технічної бази надання соціальних послуг (облаштування приміщення, придбання відповідних технічних засобів, матеріалів, обладнання  робочих місць для соціальних працівників, фахівців з соціальної роботи);

- визначенню реальних потреб населення МТГ  у соціальних послугах для подальшого прийняття управлінських рішень щодо системи надання соціальних послуг;

 - вирішенню  невідкладних питань  організаційного  та  соціально-побутового обслуговування  громадян, які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах;

  - удосконаленню  механізмів  адресної  підтримки  незахищених  верств  населення  з  урахуванням  матеріального стану  та  їх  умов  проживання;

  - посиленню  адресної соціальної підтримки  вразливих  верств  населення;

  - розвитку  благодійництва  у  сфері  надання  різних  видів  соціальної  допомоги  та  послуг  соціально  вразливим  верствам  населення;

    - належному  інформування мешканців МТГ про соціальні послуги, що надаються в громаді, через вебсайт міської ради та в рамках проведення публічних заходах.

 

7. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету Батуринської міської ради та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Розмір фінансування складає:

Всього: 10078,500 тис. грн.

2022 рік

2023 рік

2024 рік

3190,500 тис. грн.

3360,000 тис. грн.

3528,000 тис. грн.

 

7. Контроль за виконанням Програми

 

     Координацію робіт щодо виконання Програми покласти на начальника відділу Центр надання адміністративних та соціальних послуг Батуринської міської ради.

    Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію  міської ради  з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                                             Леонід ДУША

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь