Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму «Поховання невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки»

Дата: 26.11.2021 15:19
Кількість переглядів: 4063

ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА

БАТУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021року                         м. Батурин                                       № 14

 

 

Про Програму «Поховання невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки»

 

Відповідно до Закон України «Про поховання та похоронну справу”, керуючись ст.26,34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму поховання невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки, що додається.

2. Затвердити Порядок організації поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу Центр надання адміністративних та соціальних послуг Батуринської міської ради.

 

Міський голова                                                                         Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Рішення 16 сесії Батуринської

міської ради 9 скликання від 06.12.2021 № 14

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«Поховання невідомих та безрідних громадян

на 2022-2024 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Назва розділу

 

 1.  

Паспорт Програми

 

 1.  

Загальна частина

 

 1.  

Характеристика програми та мета

 

 1.  

Основні завдання програми.

 

 1.  

Фінансове забезпечення Програми.

 

 1.  

Очікувані результати від реалізації Програми

 

 1.  

Контроль за  виконанням Програми.

 

 

Додатки до Програми

Додаток 1. Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за роками

 

Додаток 2. Розрахунок вартості послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПАСПОРТ

програми  «Поховання невідомих та безрідних громадян

на 2022-2024 роки»

 

1.

Програма затверджена:

 

«Поховання невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки»

2.

Ініціатор розроблення програми

Батуринська  міська рада

3.

Підстава

Закон України «Про поховання та похоронну справу”

4.

Розробник програми

Відділ “Центр надання адміністративних та соціальних послуг” Батуринської міської ради

5.

Співрозробники програми

-

6.

Відповідальний виконавець програми

Відділ “Центр надання адміністративних та соціальних послуг” Батуринської міської ради

7.

Учасники програми

Відділ “Центр надання адміністративних та соціальних послуг” Батуринської міської ради

8.

Терміни реалізації програми

2022-2024 роки

 

 

8.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

 

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм )

Місцевий бюджет

 

10.

Загальний (прогнозний) обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

2022 рік-20500 грн.

2023 рік- 21600 грн.

2024 рік-22700 грн.

кошти бюджету місцевого самоврядування

 2022 рік-20500 грн.

2023 рік- 21600 грн.

2024 рік- 22700 грн.

Основні джерела фінансування програми

Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Батуринської МТГ. Крім того, прогнозується залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

 

 

 

2.Загальна частина

Програма поховання невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки (далі-Програма) визначає порядок використання коштів, виділених з місцевого бюджету на перепоховання та поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Відповідно до ст.16 Закону України „Про поховання та похоронну справу” поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

3.Характеристика програми та мета

Головною метою Програми є забезпечення вимог статті 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу», а саме перепоховання та поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

Виконання програмних заходів за рахунок коштів місцевого бюджету дозволить дотримуватися санітарних норм та організації належного поховання одиноких громадян, та тих, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

 

4.Основні завдання програми.

 

Програма спрямована на:

 • забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого;
 • забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;
 • створення та експлуатацію об’єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань;
 • організацію і проведення поховань померлих або загиблих.

 

5. Фінансове забезпечення Програми.

 

Програма розрахована на 2022-2024 роки. Виконання заходів Програми відбуватиметься за рахунок місцевого бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить: на 2022 рік- 20500 грн., у т.ч. видатки місцевого бюджету – 20500 грн., на 2023 рік- 21600 грн., у т.ч. видатки місцевого бюджету – 21600 грн., на 2024 рік- 22700 грн., у т.ч. видатки місцевого бюджету – 22700 грн., (додаток 1) відповідно до розрахунків послуг (додаток 2).

Фінансування заходів Програми уточнюється в процесі формування місцевого  бюджету на відповідний рік.

6. Очікувані результати від реалізації Програми

 

Очікуваним результатом від реалізації Програми є:

-дотримання санітарних норм, завдяки виключенню можливості непоховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів;

-створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, мовних або інших ознак;

-гідне ставлення до тіла померлого;

-унеможливлення випадків непоховання померлих одиноких громадян;

-забезпечення безперебійної організації поховання померлих одиноких громадян.

 

                           7.Контроль за виконанням Програми.

 

 Контроль за виконанням Програми здійснює головний розпорядник бюджетних коштів – Батуринська міська  рада.

 

 

Міський голова                                                                         Леонід ДУША

 

 

                                                                                                       Додаток 1

до Програми

 

 

Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за роками

 

                                                                                                                            гривень

з/п

Захід

Обсяги фінансування

(місцевий бюджет)

Усього, грн

2022 рік, грн

1.

Поховання невідомих, безрідних (згідно з Законом України "Про поховання та похоронну справу")

20500

20500

 

 

 

з/п

Захід

Обсяги фінансування

(місцевий бюджет)

Усього, грн

2023 рік, грн

1.

Поховання невідомих, безрідних (згідно з Законом України "Про поховання та похоронну справу")

21600

21600

 

 

з/п

Захід

Обсяги фінансування

(місцевий бюджет)

Усього, грн

2024 рік, грн

1.

Поховання невідомих, безрідних (згідно з Законом України "Про поховання та похоронну справу")

22700

22700

 

 

Міський голова                                                                         Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток 2

до Програми

 

Розрахунок вартості послуги поховання

Варіант 1.

Назва послуги

Вартість  (грн.)

Копання могили

1000

Гроб

800

Транспортування до місця поховання

700

                         Всього

2500

 

Варіант 2.

Назва послуги

Вартість  (грн.)

Копання могили

1000

Гроб

800

Транспортування на судмедекспертизу та до місця поховання

 

2000

                         Всього

3800

 

Варіант 3.

Назва послуги

Вартість  (грн.)

Копання могили

1000

Гроб

800

Транспортування до моргу, на судмедекспертизу та до місця поховання

 

2700

                         Всього

4500

 

 

Міський голова                                                                         Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Рішення 16 сесії Батуринської

міської ради 9 скликання від 06.12.2021 № 14

 

 Порядок організації

поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання,

громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

 

  1. Цей Порядок розроблений з метою врегулювання процедури поховання :

 - померлих одиноких громадян ;

 - осіб без певного місця проживання ;

 - громадян, від поховання яких відмовилися рідні ;

 - знайдених невпізнаних трупів  , -

забезпечення їх права на захоронення їхнього тіла та запобігання випадкам не поховання тіл померлих осіб.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні , наведеному у Законі України « Про поховання та похоронну справу» , Законі України « Про державну соціальну допомогу особам , які не мають права на пенсію , та інвалідам» , Законі України « Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» :

- поховання померлого – комплекс заходів і обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом в могилу відповідно до звичаю та традицій, що не суперечать законодавству;

– предмети ритуальної належності – вироби, що є атрибутами поховання та облаштування могили ;

 – ритуальні послуги – послуги, пов’язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання.

  3. Дія цього Порядку розповсюджується на випадки смерті одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, у разі її настання на території Батуринської ТГ, а також виявлення невпізнаних трупів на зазначеній території.

   4. У разі смерті осіб , вказаних у пункті 1 цього Порядку , їх тіла доставляються до судово-медичного експерта для встановлення причин смерті (при необхідності) або зберігання.

   5. Огляд тіл померлих осіб , вказаних у пункті 1 цього Порядку ( дії працівників закладів охорони здоров’я,  уповноважених працівників органів та підрозділів Національної поліції, органів прокуратури ) визначені Порядком взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України від 29.09.2017  № 807/1193/279. 

    6. Доставка тіл померлих осіб , вказаних у пункті 1 цього Порядку , смерть яких настала в межах населених пунктів , забезпечується ФОП Гавінський Вячеслав Вікторович.

   7. Встановлення причин смерті шляхом судово - медичної експертизи та патологоанатомічного розтину здійснюється відповідно до Правил проведення судово - медичної експертизи ( досліджень ) трупів в бюро судово - медичної експертизи , затверджених наказом Міністерства охорони здоров?я України від 17 січня 1995 року № 6 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 року за № 257/793.

   8. Одинокі громадяни , особи без певного місця проживання , громадяни від поховання яких відмовилися рідні , смерть яких настала в лікувальному закладі, підлягають судово-медичній експертизі за постановою правоохоронних органів. Організація доставки цих тіл до відділу судово – медичної експертизи покладається на надавача послуг .

   9. Обов’язковому направленню для проведення судово-медичної експертизи підлягають тіла померлих людей:

- з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть;

- смерть яких настала раптово або при нез’ясованих обставинах;  смерть яких настала поза місцем їхнього проживання; 

- особа яких не встановлено.

   10. Транспортування тіла померлої людини з ознаками насильницької смерті чи підозри на таку до судово-медичного експерта здійснюється в установленому законодавством порядку обов’язково в супроводі працівника поліції.

  11. Реєстрація смерті осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку , здійснюється у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

   12. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Батуринської міської ради .

   13. Організація поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання, покладається на ритуальні служби  згідно з замовленням медичного закладу чи виконавчого комітету міської ради .

   14. Поховання зазначених в п.1 Порядку осіб здійснюється згідно з повідомленням органів внутрішніх справ та на підставі укладеного між ФОП Гавінський Вячеслав Вікторович та Батуринською міською радою договору-замовлення на організацію та проведення поховання на підставі свідоцтва про смерть за наявності :

 - письмового дозволу прокурора у разі наявності підстав вважати , що смерть особи має насильницький характер , після проведення судово – медичної експертизи трупа , проведеної за постановою слідчого чи прокурора ;

- висновку правоохоронних органів у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті чи підозри на таку .

   15. Організація поховання осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, здійснюється відповідно до Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань, житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193 згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання.

   16. Для проведення таких дій виконавчий комітет Батуринської міської ради  укладає договір з надавачем послуг, який здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг на відповідній території (ФОП Гавінський Вячеслав Вікторович).

   17. Предметом такого договору буде надання похоронних та суміжних послуг (поховання самотніх). ФОП Гавінський Вячеслав Вікторович оформляються необхідні документи на поховання .

   18. У разі поховання померлих осіб , вказаних в п. 1 цього Порядку , ритуальні служби надають послуги згідно Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг , затвердженого наказом Державного комітету з питань житлово- комунального господарства від 19.11.2003 . № 193 .

   19. Поховання померлих осіб , вказаних у пункті 1 цього Порядку , здійснюється відповідно до ст.. 16 Закону України « Про поховання та похоронну справу» - за рахунок коштів  місцевого бюджету Батуринської міської ради .

   20. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.

   21. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні , невпізнаних трупів здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

   22. Поховання померлих осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

   23. Забороняється перевозити у відкритих трунах і завозити додому трупи померлих від особливо небезпечних інфекцій (чума, холера, натуральна віспа, сибірка і т.д ), а також коли є заборона лікаря паталого-анатома або інших медичних закладів.

     24. Утримання могил померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні , невпізнаних трупів забезпечується  Батуринським СКП «Мрія» за рахунок коштів місцевого бюджету  Батуринської міської ради та здійснюється у відповідності до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховання.

 

 

Міський голова                                                                         Леонід ДУША

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь