Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму «Соціальний захист окремих категорій населення Батуринської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:20
Кількість переглядів: 647

ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА

БАТУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

НІЖИНСЬКОГОРАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021року                         м. Батурин                                       № 15

 

 

Про Програму «Соціальний захист окремих категорій населення Батуринської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки

 

З метою сприяння вирішенню медичних проблем соціально незахищених верств населення, що проживають на території населених пунктів Батуринської міської ради, керуючись ст.26,34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму «Соціальний захист окремих категорій населення Батуринської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу Центр надання адміністративних та соціальних послуг Батуринської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                            Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішення 16 сесії

Батуринської міської ради

9 скликання від 06.12.2021 № 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Програма

«Соціальний захист окремих категорій населення Батуринської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ЗМІСТ

 

    Назва розділу                                                                                             

 

  1. Паспорт Програми «Соціальний захист окремих категорій населення  Батуринської територіальної громади» на 2022-2024 роки.                                                                                                       

    2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.          

    3. Мета Програми.                                                                                               

    4. Основні завдання і заходи Програми.                                                          

    5. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки виконання

       Програми.                                                                                                          

   6. Напрямки діяльності та очікувані результати виконання Програми.        

   7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.                         

 

Додатки до Програми:

 

          Додаток 1  до Програми «Ресурсне забезпечення  Програми «Соціальний захист окремих категорій населення Батуринської територіальної громади» на 2022-2024 роки».                                                                   

 

Додаток 2  до Програми «Положення про надання  матеріальної допомоги окремим категоріям населення Батуринської територіальної громади»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ПАСПОРТ

Програми «Соціальний захист окремих категорій

населення Батуринської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки

 

1. Розробник Програми

Батуринська міська рада, відділ “Центр надання адміністративних та соціальних послуг” Батуринської міської ради

 

2. Відповідальний виконавець Програми

Відділ “Центр надання адміністративних та соціальних послуг” Батуринської міської ради

 

3. Учасники Програми

Батуринська міська рада, Відділ “Центр надання адміністративних та соціальних послуг” Батуринської міської ради

 

 

 

 

5. Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

6. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет Батуринської територільної громади

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

 2022 рік – 80 000,00 грн

2023 рік – 84 300,00 грн

2024 рік – 88 600,00 грн

 

 

 

 

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та  органів виконавчої влади і місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. У першу чергу, негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, при реалізації даної Програми допомогою можуть скористатися окремі категорії громадян, що проживають на території населених пунктів Батуринської територіальної громади для вирішення проблем зі здоров’ям.

 

  1. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою програми є сприяння вирішенню медичних проблем соціально незахищених верств населення , що проживають на території населених пунктів Батуринської територіальної громади, підтримка  фінансового стану малозабезпечених  категорій громадян шляхом надання матеріальної допомоги, покриття частини витрат на лікування чи проведення складних оперативних втручань, покращення якості життя пацієнтів після трансплантації, зменшення кількості ускладнень у вигляді відторгнення донорських органів, запобігання погіршенню стану здоров’я та смертності пацієнтів з трансплантованими органами чи тканинами.

 

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Пріоритетним завданням  Програми є надання матеріальної допомоги для вирішення медичних проблем (дороговартісне лікування та проведення складних оперативних втручань, щоквартальне відшкодування частини вартості препаратів імуносупресивної терапії хворим, які перенесли трансплантацію органів, відповідно до консультативного висновку медичного закладу) незахищених верств населення  Батуринської територіальної громади.     

   

  1. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах фінансових можливостей (додаток ).

Обсяг фінансування Програми може бути уточнений протягом року з урахуванням можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

Строк виконання зазначеної Програми розрахований на 2022-2024 роки. Програмою передбачено видатки в сумі 252 900,00 гривень.

 

  1. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Члени виконкому після розгляду поданих заявниками документів  визначають осіб, яким буде надано матеріальну допомогу, та визначають її розмір.

Виконання Програми дасть змогу допомогти вирішити економічні,  соціальні та медичні проблеми незахищених верств населення Батуринської міської територіальної громади, забезпечити імуносупресивними препаратами хворих з  трансплантованими органами чи тканинами та частково покрити  витрати шляхом надання матеріальної допомоги особам.

 

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

       Координацію дій щодо реалізації  Програми здійснює відділ “Центр надання адміністративних та соціальних послуг”  Батуринської міської ради.

Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку.

Відділ “Центр надання адміністративних та соціальних послуг” Батуринської міської ради аналізує стан виконання Програми, при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

Міський голова                                                             Леонід ДУША

                                                                                              Додаток  1

до Програми

 

Ресурсне забезпечення

Програми «Соціальний захист окремих категорій населення Батуринської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки

                                                                                                                                                   

                                                                                                         гривень

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми, грн

2022 рік, грн

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

 

 

80 000,00

 

 

80 000,00

бюджет міської ради

 

80 000,00

 

80 000,00

 

                                                                                                      гривень

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми, грн

2023 рік, грн

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

 

 

84 300,00

 

 

84 300,00

бюджет міської ради

 

84 300,00

 

84 300,00

 

                                                                                                         гривень

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми, грн

2024 рік, грн

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

 

 

88 600,00

 

 

88 600,00

бюджет міської ради

 

88 600,00

 

88 600,00

 

Міський голова                                                             Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток  2

до Програми

                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про надання  матеріальної допомоги окремим категоріям населення Батуринської територіальної громади

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок надання  матеріальної допомоги окремим категоріям населення, що проживають на території населених пунктів Батуринської територіальної громади (далі - Положення) визначає механізм, порядок та умови надання матеріальної допомоги (далі - матеріальна допомога) громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати.

Положення про надання  матеріальної допомоги окремим категоріям населення Батуринської міської територіальної громади розроблено відповідно Конституції України, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно - правових актів України.

1.2. Матеріальна допомога є безповоротною допомогою, яка надається мешканцям які проживають на території Батуринської міської територіальної    громади (зареєстровані не менше 6 місяців) в безготівковій формі за рахунок коштів місцевого бюджету в межах витрат, передбачених на ці цілі на відповідний бюджетний період.

1.3. Матеріальна допомога громадянину (заявнику), який зареєстрований і фактично проживає на території Батуринської міської територіальної громади, надається відповідно до даного Положення, один раз протягом календарного року (на лікування),  та щоквартально на відшкодування частини вартості препаратів імуносупресивної терапії хворим, які перенесли трансплантацію органів.

1.4. У Положенні терміни вживаються у наступному значенні.

Мешканці Батуринської міської територіальної громади - особи, які постійно проживають на території Батуринської міської територіальної громади відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання» (які зареєстровані та фактично проживають на території Батуринської міської територіальної громади), інших нормативно-правових актів України.

Матеріальна  допомога - це форма допомоги, яка надається персонально та безпосередньо конкретній людині (мешканцю Батуринської міської територіальної громади) для вирішення складних життєвих обставин, яка і довела це право через надання відповідних документів.

Складні життєві обставини - обставини, спричинені станом здоров'я (довготривала хвороба, що підтверджується висновком лікувального закладу про необхідність проведення складних оперативних втручань).

 

 

 

  1. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

 

2.1. Підставою для надання або відмови в наданні матеріальної допомоги є особиста заява громадянина, чоловіка/дружини, одного з батьків, одного з повнолітніх дітей, або його законного представника, про надання матеріальної допомоги у зв'язку з потребою, що виникла внаслідок певних обставин, які він не має можливості самостійно подолати.

2.2. Рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної допомоги в межах запланованих видатків, передбачених  Програмою «Соціальний захист окремих категорій населення Батуринської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки (далі – Програма), оформляється рішенням виконавчого комітету Батуринської міської ради.

2.3. Для надання матеріальної допомоги в межах витрат громадяни надають наступні документи:

- особисту заяву громадянина;

- копію паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання);

- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку;

- копію посвідчення про право на пільги (при наявності);

- довідки про доходи членів сім'ї за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення ;

- копію медичного документа з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом та печаткою), у тому числі з кабінетів медико-соціальної допомоги, довідка або рахунок/чек про вартість проведення складних оперативних втручань;

-  карта реквізитів для отримання коштів;

- інші документи, що підтверджують складні життєві обставини щодо необхідності отримання матеріальної допомоги на проведення складних оперативних втручань  .

2.4. Для відшкодування частини вартості препаратів імуносупресивної терапії хворим, які перенесли трансплантацію органів надають наступні документи:

- особисту заяву громадянина;

- копію паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання);

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку;

- копію консультативного висновку із зазначенням препаратів імуносупресивної терапії та їх дозування  (вказавши назву медичної установи, яка призначила лікування) ;

- фінансові документи, що підтверджують вартість придбаних препаратів, вказаних у консультативному висновку медичного закладу ;

-  карта реквізитів для отримання коштів;

 

3. РОЗМІР МАТЕРІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

 

3.1. Розмір матеріальної допомоги визначається виконавчим комітетом на підставі наданих документів про обсяги необхідних витрат з урахуванням статусу заявника, його майнового стану і не може перевищувати 5 тисяч гривень. Для відшкодування частини вартості препаратів імуносупресивної терапії хворим, які перенесли трансплантацію органів сума визначається відповідно до поданих чеків.

 

4. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

4.1. Підставою для відмови заявнику в наданні матеріальної допомоги є:

- подання заявником у заяві недостовірної або неповної інформації щодо себе, членів своєї сім'ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним;

 - якщо заявник звернувся із заявою про відмову від матеріальної допомоги;

- смерть заявника

-неповний комплект документів передбачений пунктами 2.3 або пунктом 2.4 даного Положення.

4.2. Рішення про відмову в наданні матеріальної допомоги може бути оскаржене заявником у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

 

 

Міський голова                                                             Леонід ДУША

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь