Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму підтримки народжуваності та популяризації інституту шлюбу в Батуринській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:22
Кількість переглядів: 537

ПРОЄКТ 

 

  • МІСЬКА РАДА
  • РАЙОНУ
  • ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року                  м. Батурин                                   № 18

 

Про Програму підтримки народжуваності та популяризації інституту шлюбу в Батуринській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки

 

 

З метою стимулювання народжуваності на території громади через підтримку сім’ї в якій народилася (була усиновлена) дитина, батьки якої перебувають в шлюбі,шляхом надання їй  адресної  одноразової грошової допомоги, згідно з ст.25,п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму підтримки народжуваності та популяризації інституту шлюбу в Батуринській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (додається).

2. Затвердити Положення про підтримку народжуваності та популяризації інституту шлюбу в Батуринській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                        Леонід ДУША

ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішення 16 сесії Батуринської міської ради  9 скликання від 06.12.2021 № 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Програма підтримки народжуваності

та популяризації інституту шлюбу

в Батуринській міській територіальній громаді

на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

 

1.  Паспорт Програми

 

2.  Програма:

   2.1  Вступ

   2.2  Мета Програми та основні завдання

   2.3  Заходи по забезпеченню виконання Програми      

   2.4  Очікувані  результати

   2.5  Виконавці Програми

   2.6  Основні заходи Програми

 

3.  Положення про підтримку народжуваності та популяризації інституту шлюбу в Батуринській міській територіальній громаді на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.    Паспорт

програми підтримки народжуваності та популяризації інституту шлюбу в Батуринській міській територіальній громаді

на 2022-2024 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

виконавчий комітет міської ради

2.

Підстава для прийняття Програми

ст.25,п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.

Розробник програми

виконавчий комітет міської ради

4.

Відповідальний виконавець програми

виконавчий комітет міської ради

5.

Учасники програми

виконавчий комітет міської ради, депутати, жителі міста та сіл МТГ, молоді сім`ї.

6.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

7.

Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, грн

Бюджет міської ради

330 000

2022 рік

2023 рік

2024 рік

100 000

110 000

120 000

Інші джерела

По факту надходжень благодійної допомоги та інших коштів не заборонених чинним законодавством.

           

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Програма

підтримки народжуваності та популяризації інституту шлюбу в Батуринській міській територіальній громаді

на 2022-2024 роки

 

2.1 Вступ

 

На даний час демографічна ситуація в Батуринській МТГ переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку. В 2019 році на території МТГ народилося 18 дітей, померло 79 осіб, в 2020 році народилося  19 дітей, померло 99 осіб. Природний приріст (зменшення) за підсумком двох років становить -141.

Варто зауважити, що хід розвитку цивілізації, зокрема, такі його вияви, як індустріалізація, урбанізація, зміни ціннісних орієнтацій у бік індивідуальним задоволенням у суспільстві тощо, викликають кризові явища в шлюбно-сімейних відносинах. Наслідком цього є спад народжуваності й зростання смертності населення, зростання кількості бездітних шлюбів, кількості розлучень, збільшення позашлюбних народжень, підвищення рівня підліткової, дитячої злочинності. В Україні криза сім’ї, з одного боку, є проявом спільних тенденцій розвитку шлюбно-родинного способу життя, характерних для сучасних культур Європи, Північної Америки та деяких інших частин світу, а з іншого – має свою специфіку, викликану конкретним плином подій у нашому суспільстві.

Населення України здавна характеризувалось високим рівнем шлюбності, і нині вона належить до країн Європи з високими показниками кількості зареєстрованих шлюбів, хоча цей рівень поступово знижується.

Відтак заохочення збільшення народжуваності та популяризація інституту шлюбу є стратегічно важливим напрямом політики Батуринської міської ради. Одним з основних напрямків поліпшення демографічної ситуації є стимулювання народжуваності шляхом надання одноразової допомоги при народженні дитини, батьки якої перебувають в шлюбі.

 

2.2 Мета та основні завдання програми

 

Основна мета Програми це стимулювання народжуваності на території громади через підтримку сім’ї в якій народилася (була усиновлена) дитина, батьки якої перебувають в шлюбі,шляхом надання їй  адресної  одноразової грошової допомоги за народження (усиновлення) дитини.

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2022-2024 роках є:

- стимулювання народжуваності шляхом одноразової виплати (5 000 тис. грн.) при народжені (усиновленні) першої та/або другої дитини;

- стимулювання народжуваності шляхом одноразової виплати (10 000 тис. грн.) при народжені (усиновленні) третьої та/або кожної наступної дитини;

- провести інформаційно – роз’яснювальну роботу про прийняття програми.

 

2.3 Заходи по забезпеченню виконання програми

 

Бюджетні призначення для реалізації Програми передбачаються при формуванні міського бюджету і затверджуються рішенням міської ради про бюджет на 2022-2024 роки та коригуються в процесі його виконання. Окрім цього, фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

2.4 Очікувані результати

Виплата допомоги за рахунок міського бюджету – це започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію в громаді. Очікувані результати:

 • заохочення молодих сімей до народження (усиновлення) дитини;
 • здійснення соціального захисту громадян;
 • популяризація інституту шлюбу серед населення громади;
 • покращання демографічних процесів у громаді.

 

2.5 Виконавці програми

 

Реалізацію програми планується здійснити шляхом виконання заходів щодо підтримки молодих сімей, в яких народилася дитина чи молодих сімей, які усиновили дитину, що перебувають у шлюбі за умови, що новонароджена (усиновлена) дитина зареєстрована на території міської ради  та хоча б один з батьків зареєстрований на території міської ради не менше 6 місяців. Якщо один з батьків, зареєстрований на території іншої місцевої ради, отримав допомогу при народжені дитини по місцю своєї реєстрації то дана допомога цій сім’ї в Батуринській міській раді не виплачується. Виконавцем програми є виконавчий комітет Батуринської міської ради.

                 

2.6 Основні заходи Програми у частині надання комплексної допомоги

 

з/п

Заходи

Виконавець

Джерела фінансування

1

Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи про прийняття програми.

виконавчий комітет міської ради

Не потребує фінансування

2

Надання  одноразової виплати при народжені (усиновленні) дитини.

виконавчий комітет міської ради

Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Положення

про підтримку народжуваності та популяризації інституту шлюбу

в Батуринській міській територіальній громаді

на 2022-2024 роки

 

Одноразова матеріальна допомога надається молодим сім'ям , в яких народилася дитина чи молодим сім'ям, які усиновили дитину, що перебувають в шлюбі за умови, що новонароджена (усиновлена) дитина зареєстрована на території міської ради та хоча б один з батьків зареєстрований на території міської ради не менше 6 місяців. Якщо один з батьків, зареєстрований на території іншої місцевої ради, отримав допомогу при народжені дитини по місцю своєї реєстрації то дана допомога цій сім’ї в Батуринській міській раді не виплачується.

Матеріальна допомога надається одноразово у розмірі  5000 (п’ять тисяч ) грн. при народжені (усиновленні) першої та/або другої дитини  та 10 000 (десять тисяч) грн.  при народжені (усиновленні) третьої та/або кожної наступної дитини і видається готівкою одному з батьків.

 

     Для отримання зазначеної одноразової матеріальної допомоги до виконкому міської ради надаються документи:

1. Заява від одного з батьків.

2. Копія свідоцтва про народження новонародженої дитини(копія про народження кожної дитини якщо сім’я претендує на допомогу при народженні (усиновленні) третьої та/або кожної наступної дитини).

3. Копія свідоцтва про шлюб.

4. Довідка про склад сім’ї.

5. Довідка з відповідної місцевої ради про отримання одноразової матеріальної допомоги (за умови, що один з батьків, зареєстрований на території іншої місцевої ради).

6. Копія паспорту  та ідентифікаційного коду  кожного з батьків.

7. Акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї з підтвердженням фактичного проживання сім’ї на території громади.

8. реквізити особового рахунку в одному з державних банків України для отримання коштів у безготівковій формі.

 

 

 

Міський голова                                                                          Леонід ДУША

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь