A A A K K K
для людей із порушенням зору
Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму фінансової підтримки СКП «Мрія»  та здійснення внесків до його статутного  капіталу на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:23
Кількість переглядів: 570

ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА

БАТУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року                  м. Батурин                                   № 19

Про Програму фінансової підтримки СКП «Мрія»  та здійснення внесків до його статутного  капіталу на 2022-2024 роки

 

 

З метою забезпечення стабільності роботи СКП «Мрія» у 2022-2024 роках, відповідно до його функціональних призначень, на підставі ст. 144 Конституції України, та керуючись ст. 26, 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада вирiшила :

1. Затвердити Програму фінансової підтримки СКП «Мрія» та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2024 роки (додається).

 2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів міського бюджету у формі фінансової підтримки СКП «Мрія» (додається).

 

Міський голова                                                                         Леонід  ДУША

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 16 сесії Батуринської міської ради 9 скликання від 06.12.2021 № 19

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки СКП «Мрія» та  здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПАСПОРТ  

   Програми фінансової підтримки СКП «Мрія» та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2024 роки

 

 1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Батуринської міської ради

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет Батуринської міської ради

3.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Батуринської міської ради

4.

Учасники Програми

СКП «Мрія», Батуринська міська рада

5.

Терміни реалізації програми

2022-2024 роки

6.

Кошти задіяні на виконання Програми

Місцевий бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, грн

2 884 200,00 грн

2022 рік

2023 рік

2024 рік

913 000,00 грн

961 500,00 грн

1 009 600,00 грн

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення

Програма фінансової підтримки СКП «Мрія» та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2024 роки (надалі - Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна міської комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

СКП «Мрія» є стратегічно важливим підприємством для громади, яке забезпечує місто централізованим водопостачанням, наведенням благоустрою у громаді, вивозом твердих побутових відходів, проте воно знаходяться у незадовільному фінансовому стані.

Діючі тарифи на послуги зазначеного підприємства не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним підприємством,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями, зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат  Підприємства призводить до нарахування йому значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

Вищенаведені чинники призводять до зменшення  у Підприємства власних обігових коштів для забезпечення виконання своїх статутних зобов’язань.

 

  1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи СКП «Мрія» відповідно до його функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг. Кошти  спрямовуються на:

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;

- покращення якості послуг;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

-  сплату податків та зборів, плати за спожиті енергоносії, тощо;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема і побудинкових.

  1. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми

Фінансова підтримка СКП «Мрія» здійснюється шляхом:

 1)  внесків до його статутного капіталу з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок загального фонду міського бюджету ( бюджету розвитку );

2) надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду міського бюджету.

 

  1. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Батуринської міської ради у партнерстві з комунальним підприємством.  У випадку необхідності корегування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням міської ради.

 

  1. Фінансова забезпеченість Програми

 Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік.

Розпорядником коштів на виконання Програми є  Батуринська міська рада.

         Обсяги фінансування Програми протягом поточного року можуть бути скориговані.

 

  1. Очікувані результати виконання Програми

          Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- своєчасні розрахунки комунального підприємства з бюджетами всіх рівнів;

- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до його  функціонального призначення і тим самим забезпечення життєдіяльності   громади;

- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;

-        покращення якості послуг.

 Міський голова                                                                            Леонід ДУША

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 16 сесії Батуринської міської ради 9 скликання від 06.12.2021 № 19

 

 

Порядок

виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки СКП «Мрія»

 

    1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з міського бюджету у вигляді фінансової підтримки СКП «Мрія» у рамках фінансової підтримки СКП «Мрія» та  здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2024 роки.

   2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

   3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству на безповоротній чи поворотній основі для забезпечення належної реалізації його статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до затверджених міською радою програм.

      4. Розпорядником коштів на виконання Програми є Батуринська міська рада. Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням сесії Батуринської міської ради про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про уточнення показників міського бюджету на поточний рік) згідно з розписом міського бюджету.

   5. Фінансова підтримка комунальному підприємству здійснюється засновником за рахунок коштів міського бюджету в обсягах, передбачених рішенням про міський бюджет на відповідний рік. Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний  трансферти комунальному підприємству, яке включене до мережі  розпорядника коштів міського бюджету як одержувач бюджетних коштів та використовується відповідно до погодженого в установленному порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством;

 

- за ТКВКБМС 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»  - зі спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на внески до фонду власних оборотних засобів і засобів обігу СКП «Мрія».

      Фінансова підтримка із спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунальному підприємству на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі поданих первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів та інших документів за вимогою розпорядника коштів для підтвердження цільового використання бюджетних коштів відповідно до фінансового плану.

       На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства. Фінансова підтримка зі спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних основних засобів і нематеріальних активів, надається як капітальні трансферти комунальним підприємствам, які включені до мережі розпорядника коштів міського бюджету як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

      6.   Підставою для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству зі спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, є  затверджені  Батуринською міською радою рішення про міський бюджет на відповідний рік (рішення про уточнення показників міського бюджету на поточний рік).  

     7. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку.

     8. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на безповоротній чи поворотній основі СКП «Мрія». Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік  та за цією Програмою,  в межах надходжень до міського бюджету. 

      9. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних витрат СКП «Мрія», які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку,  якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

      10. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету витрати комунальних підприємств:

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами ( окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

- на сплату податку на прибуток, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

      11. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

-    обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

-    фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

-  затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

      12. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує розпорядник коштів міського бюджету.

       13. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

     14. Комунальне підприємство, яке отримує фінансову підтримку з міського бюджету за результатами своєї діяльності, подають щомісяця до 25 числа місяця, що настає за звітним,  розпоряднику коштів міського бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

      15. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

        16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленному законодавством порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь