Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Батуринської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:27
Кількість переглядів: 706

ПРОЄКТ 

 

    • МІСЬКА РАДА
    • РАЙОНУ
    • ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня  2021 року                       м. Батурин                                             № 24

 

Про Програму соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Батуринської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки

 

З  метою посилення уваги міської ради  до громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності, покращення якості життя осіб, що потребують соціальних послуг, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 ро № 859  «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», враховуючи рекомендації  постійної комісії міської ради  з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, міська рада вирішила:

1.Затвердити Програму соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Батуринської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки (додається).

2. Фінансово-бухгалтерському відділу міської ради при формуванні проєкту місцевого бюджету на 2022-2024 роки передбачити кошти, які необхідні для реалізації зазначеної Програми.

3. Надати право міському голові Леоніду Душі вносити зміни до Порядку проведення відшкодування компенсації у разі прийняття нормативних документів з питань  врегулювання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

4.Координацію робіт щодо виконання Програми покласти на  Відділ «Центр надання адміністративних та соціальних послуг» Батуринської міської ради.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                                 Леонід ДУША

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 16 сесії Батуринської

міської ради  9 скликання

                                                                          від 06.12.2021 № 24

 

 

 

 

Програма

соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території

Батуринської міської територіальної громади,

 на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ

Програми соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Батуринської територіальної громади, на 2022-2024 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Батуринської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Бюджетний кодексу України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Батуринської міської ради

4.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет Батуринської міської ради

5.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Батуринська міська рада

6.

Учасники програми

Відділ ЦНАСП виконавчого комітету Батуринської міської ради,  фізичні особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на території Батуринської міської територіальної громади

7.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет міської територіальної громади (далі - МТГ)

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

2022 рік - 50000,00 грн.

2023 рік – 52700,00 грн

2024 рік – 55400,00 грн

10.

Кошти бюджету МТГ

2022 рік - 50000,00 грн.

2023 рік – 52700,00 грн

2024 рік – 55400,00 грн

10.1

Кошти інших джерел

-

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

         Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Батуринської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки спрямована на підвищення рівня зайнятості непрацюючих фізичних осіб, забезпечення надання та покращення якості соціальних послуг з догляду на території громади шляхом призначення і виплати компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг (далі - Компенсація).

 

3. Визначення мети програми

 

         Метою розробки цієї Програми є забезпечення виконання Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", а також підвищення рівня зайнятості непрацюючих фізичних осіб, забезпечення надання та покращення якості соціальних послуг на території Батуринської міської територіальної громади.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Програма розроблена з урахуванням Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", а також статей 89, 91 Бюджетного кодексу України.

         Програмою передбачається призначення та виплата Компенсації, розмір якої обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні показників бюджету Батуринської міської територіальної громади (далі - бюджет МТГ), виходячи з реальних можливостей у бюджетному році.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету МТГ. Орієнтовний обсяг фінансування на 2022-2024 роки складає 158100,00 грн. Головним розпорядником коштів є Батуринська міська рада.

 

Ресурсне забезпечення Програми

грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, у тому числі:

2022 рік – 50000,00

2023 рік – 52700,00

2024 рік – 55400,00

державний бюджет

-

обласний бюджет

-

бюджет МТГ

2022 рік – 50000,00

2023 рік – 52700,00

2024 рік – 55400,00

кошти не бюджетних джерел

-

 

5. Перелік завдань програми та результативні показники

 

Виконання пункту 1 розділу 6 Програми забезпечить підвищення рівня зайнятості непрацюючих фізичних осіб, надання та покращення якості соціальних послуг з догляду на території Батуринської міської територіальної громади громадянам, зазначеним у п. 1 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

         Організація виконання Програми покладається на відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією міської ради  з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                                           Леонід ДУША

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь