Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності  у Батуринській міській територіальні

Дата: 26.11.2021 15:29
Кількість переглядів: 818

ПРОЄКТ 

 

Україна

БАТУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року        м. Батурин                                                        № 26

 

Про Програму соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності  у Батуринській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки

 

З метою подолання дитячої бездоглядності, запобігання сирітства, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, впровадження сімейних форм влаштування дітей, відповідно до Закону Україну «Про охорону дитинства», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності  у Батуринській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (додається).

         2.  Визначити джерелом фінансування Програми міський бюджет.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                           Леонід ДУША

                                                                                

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення 16 сесії Батуринської

міської ради 9 скликання

від 06.12.2021 № 26

 

ПРОГРАМА

соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності  у Батуринській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки

         1.Головна мета

Мета програми полягає в попередженні дитячої бездоглядності та безпритульності, запобіганні дитячому сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, соціальній підтримці сімей з дітьми, контролі за дотриманням житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, підвищенні рівня соціального захисту дітей, особливо дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

        2.Основні завдання Програми

         Виконання програми дасть змогу забезпечити:

  • оптимальне функціонування системи соціального захисту дітей у Батуринській МТГ;
  • першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України;
  • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї;
  • здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх інтелектуального і духовного розвитку, підтримки сімей з дітьми;
  • профілактику алкоголізму і наркоманії серед дітей;
  • попередження дитячої бездоглядності та безпритульності;
  • дотримання житлових і майнових прав дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • інформування громадськості з питань подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, захисту прав дітей, у тому числі житлових, розвитку сімейних форм виховання, пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх тощо.

       Розподіл фінансування заходів Програми визначений додатком 1 до цієї Програми.

       Витрати коштів заплановано на придбання подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах дошкільного і шкільного віку.

       Список дітей для отримання подарункових наборів до Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая та Нового року затверджується засіданням комісії з питань захисту прав дітей.

        3.Строки реалізації Програми

Строки виконання Програми – 2022-2024 роки

         4.Очікувані результати

В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

         5.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Загальний обсяг фінансування на 2022-2024 роки – 38 100,00 грн., з них: 2022 рік – 12 000,00 грн, 2023 рік – 12 700,00 грн, 2024 рік – 13 400,00 грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є виконавчий комітет Батуринської  міської ради.

6.Заплановані заходи Програми

Назва завдання

Виконавці

Прогно-зована кількість учасни-ків

Прогнозований обсяг фінансування

Термін виконан-ня

Очікувані результати

2022 рік

2023 рік

2024 рік

  Розділ 6.1. Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

6.1.1.

 

Святковий захід до Дня захисту дітей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей Батуринської міської ради,

Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради,

Батуринський Будинок культури

46

Не потребує 

додаткового

фінансування

Не потребує 

додаткового

фінансування

Не потребує 

додаткового

фінансування

Червень

Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

6.1.2.

Придбання подарункових наборів та пакувальних матеріалів до них для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах до Дня захисту дітей

Служба у справах дітей Батуринської міської ради,

Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

46

4 000,0 грн

4 200,0 грн

4 500,0 грн

Червень

Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

6.1.3.

 

 

 

Святковий захід до Дня Святого  Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей Батуринської міської ради,

Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

Батуринський Будинок культури

46

Не потребує 

додаткового

фінансування

Не потребує 

додаткового

фінансування

Не потребує 

додаткового

фінансування

Грудень

 

Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

6.1.4.

Придбання подарункових наборів та пакувальних матеріалів до них

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах до Дня Святого Миколая

Служба у справах дітей Батуринської міської ради,

Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

 

46

4 000,0 грн

4 200,0 грн

4 500,0 грн

Грудень

Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

6.1.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святковий захід до Нового року для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-лування, та дітей, які опинилися у складних жит-тєвих обставинах.

Служба у справах дітей Батуринської міської ради,

Центр надан-ня соціальних послуг Бату-ринської міської ради,

Батуринський Будинок культури

46

Не потребує 

додаткового

фінансування

Не потребує 

додаткового

фінансування

Не потребує 

додаткового

фінансування

Грудень

 

Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

6.1.6.

Придбання подарункових наборів та пакувальних матеріалів до них

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах до Нового року

Служба у справах дітей Батуринської міської ради,

Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

 

46

4 000,0 грн

4 300,0 грн

4 400,0 грн

Грудень

Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

Обсяг ресурсів по розділу 6.1.

-

46

12 000,00 грн

12 700,00 грн

13 400,00 грн

-

 

  Розділ 6.2. Соціальний захист та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6.2.1.

 

Розміщення в ЗМІ інформації з питань порядку влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання

Служба у справах дітей Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Щорічно

Забезпечення доступу населення до інформації з питань порядку влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-го піклування, сприяння розвитку сімейних форм влаштуван-ня

6.2.2.

 

Своєчасна підготовка матеріалів щодо надання дітям статусу, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба  у справах дітей Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-го піклування, забезпечен-ня реалізації прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-го піклування

6.2.3.

 

Забезпечення контролю за функціонуванням прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, вихованням дітей в сім’ях опікунів, піклувальників,  усиновлювачів, в патронатних сім’ях

Служба у справах дітей Батуринської міської ради,

Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

6.2.4.

 

Здійснення першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян, зокрема: усиновлювачів, під опіку та піклування, у прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу, інше

Служба у справах дітей Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

6.2.5.

 

Забезпечення повноти внесення даних про дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання в сім’ю, до єдиної інформаційно - аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»)

Служба у справах дітей Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

6.2.6.

 

Проведення круглих столів, нарад з питань захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей Батуринської міської ради,

Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради,

заклади освіти Батуринської МТГ, заклади охорони здоров`я,   інші організації

-

Не потребує додаткового фінансування

Раз на півроку

Розділ 6.3. Попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей

 

6.3.1.

 

Здійснення  заходів щодо: популяризації створення патронатних сімей, інформування громадськості про стан дотримання прав дітей, реалізацію державної політики з питань дітей, проведення роз’яснювальної роботи (в закладах освіти, для батьків та дітей) з питань недопущення жорстокого поводження з дітьми

через ЗМІ

Служба у справах дітей Батуринської міської ради, Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

Забезпечення доступу населення до інформації з питань профілактики дитячої бездоглядності та безпритуль-ності, недопу-щення жорстокого поводження з дітьми

 

6.3.2

 

Забезпечення своєчасного виявлення та облік сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції. Вжиття заходів щодо захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях

Служба у справах дітей Батуринської міської ради, Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

Вирішення проблем сімей з дітьми, надання їм комплексної допомоги

6.3.3

 

Організація та проведення профілактичних рейдів та операцій з виявлення осіб, які залучають дітей до жебракування, бродяжництва, пияцтва, злочинної діяльності та забезпечення притягнення їх до відповідальності, спільно з відділенням поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області

Служба у справах дітей Батуринської міської ради, Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради, відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області, інші залучені організації

-

Не потребує додаткового фінансування

Згідно плану

Профілактика алкоголізму і наркоманії серед дітей.

Зменшення рівня асоціальних проявів серед дітей

 

6.3.4

 

Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей та влаштування їх у патронатні сім’ї або заклади соціального захисту

Служба у справах дітей Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

Попередження дитячої бездоглядності та безпритуль-ності

6.3.5

 

Забезпечення, у межах повноважень, організаційних, контролюючих і координуючих функцій з питань попередження насильства по відношенню до дітей

 

Служба у справах дітей Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

Попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми

Розділ 6.4. Захист житлових і майнових прав дітей

 

6.4.1.

 

Посилення контролю за дотриманням житлових і майнових прав дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведення роботи по виявленню фактів незаконного відчуження житла, що належить дітям, сприяння поновленню їх прав на житло

Служба у справах дітей Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

6.4.2.

 

Прийняття  участі у вирішенні  питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (за рахунок субвенції), які його не мають або втратили з незалежних від них причин

Служба у справах дітей Батуринської міської ради, Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

 

6.4.3.

 

Ведення реєстрів житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей Батуринської міської ради, Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

 

6.4.4.

 

Вжиття заходів щодо своєчасної підготовки документів для постановки дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на квартирний облік

Служба у справах дітей Батуринської міської ради, Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

Постійно

 

                         

 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                             Ірина ІГНАТКОВИЧ

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь