Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 11.01.2022 11:51
Кількість переглядів: 484

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
детальний план території земельної ділянки площею 4,0000 га, з кадастровим
номером 7420310300:02:000:1113, яка розташована за межами населеного пункту в адміністративних межах Батуринської міської територіальної громади для розміщення тимчасової
мобільної установки, для виробництва асфальто–бетонних та
щебенево–піщаних сумішей та грунтозмішувальної установки.


1. Інформація про замовника:
Батуринська міська рада Ніжинського району Чернігівської області Юридична адреса: 16512, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Батурин, вул. В. Ющенка, буд. 30. Телефон/факс: 04635-48333 - Факс, 04635-48333. Електронна пошта: baturin-mrada@ukr.net


2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
Детальний план території земельної ділянки площею 4,0000 га, з кадастровим номером 7420310300:02:000:1113, яка розташована за межами населеного пункту в адміністративних межах Батуринської міської ради для розміщення тимчасової мобільної установки, для виробництва асфальто–бетонних та щебенево–піщаних сумішей та ґрунтозмішувальної установки розроблений відповідно до рішення п’ятнадцятої сесії дев’ятого скликання Батуринської міської ради Ніжинського району Чернігівської області від 08 листопада 2021року «Про розроблення детального плану території земельної ділянки».
Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкта в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1- 14:2012 «Склад та зміст детального плану території» та визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня, а саме: «Схема планування території Чернігівської області», розроблена ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, затверджена рішенням десятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради 28 вересня 2012 року, а також інші програми державного планування, такі як: «Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки» затверджена рішенням третьої сесії обласної ради восьмого скликання від 26 лютого 2021 року № 45-3/VIII;, Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням двадцять першої сесії обласної ради сьомого скликання від 18 грудня 2019 року, тощо.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’ектів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення pecypciв).
Земельна ділянка детального плану території розташована за межами населеного пункту, в адміністративних межах Батуринської міської ради, межує з автомобільною дорогою міжнародного значення М 02 Кіпті - Глухів - Бачівськ (на м. Брянськ), на відстані 1,6 км у північно-східному напрямку від міста Батурин, на відстані 930 метрів від існуючої водойми у південно-східному напрямку та на відстані 1,45 кілометри від гідрологічного заказнику місцевого значення «Білинне». На земельній ділянці передбачається розміщення транспортабельної асфальтозмішувальної установки, установки для виготовлення ґрунтово-щебеневих сумішей, ємностей зберігання мінерального порошку, стабілізуючої добавки, котлів нагріву бітуму, автомобільного заправного пункту, резервуарів з дизпаливом та бітумом. Для забезпечення виробничих і господарсько-побутових потреб в межах земельної ділянки передбачається будівництво водозабірної свердловини. В якості аварійного джерела електроживлення використовуватиметься дизель-генераторна установка. В межах виробничого майданчика також передбачається влаштування стоянок технологічного транспорту, встановлення побутового, адміністративного, лабораторного та санітарно-побутового блоків, вагової, слюсарної майстерні, протипожежних резервуарів тощо. Загальна площа земельної ділянки – 4,0000 га, кадастровий номер земельної ділянки 7420310300:02:000:1113. Цільове призначення земельної ділянки 01.03 Для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка на праві приватної власності належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП" згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Навколо земельної ділянки розташовані землі для ведення особистого селянського господарства, а з півночі автомобільна дорога міжнародного значення М 02 Кіпті - Глухів - Бачівськ (на м. Брянськ).
Розміщення земельної ділянки дозволяє забезпечити виконання планувальних обмежень встановлених державними будівельними і санітарними нормами.
Виконання документа державного планування місцевого значення передбачає реалізацію видів діяльності, щодо яких передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, та яка належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля відповідно до частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме:
- глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів) відповідно до пункту 1 частини 3 статті 3; - зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель відповідно до абзацу третього пункту 2 частини 3 статті 3; - зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу) відповідно до абзацу першого пункту 4 частини 3 статті 3; - поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше відповідно до абзацу другого пункту 4 частини 3 статті 3;
- будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин відповідно до абзацу одинадцятого пункту 10 частини 3 статті 3; - споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону відповідно до абзацу дев’ятого пункту 11 частини 3 статті 3.

4. Ймовірні наслідки.
Для оцінки ймовірних наслідків в процесі здійснення СЕО будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси, атмосферне повітря, водні ресурси, біорізноманіття, флора і фауна, соціальне та техногенне середовища.
Ймовірні наслідки:
а) для довкілля, у тому числі для населення.
- порушення структури ґрунтового покриву земельної ділянки, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;
- збільшення обсягів видобування питних підземних вод артезіанськими свердловинами, і як наслідок підвищення ризику зміни рівню питних підземних вод та виснаження підземного водоносного горизонту;
- забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин та збільшення рівню шуму внаслідок функціонування виробничого об’єкту, внутрішньої і зовнішньої транспортної інфраструктур;
- утворення виробничих, господарсько-побутових стічних вод, забруднених дощових та талих вод, і як наслідок підвищення ризику забруднення водного середовища в частині підземних вод та ґрунту прилеглих територій;
- утворення небезпечних відходів, і як наслідок підвищення ризику забруднення ґрунту; - флора та фауна: земельна ділянка, що проєктується, не відноситься до прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія проєктування також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проєктування відсутні. Значних змін в системі дослідженої території в результаті будівництва / експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. Незначним, короткопливним об’єктом впливу на тваринний світ під час будівництва служитиме робота будівельної техніки та інвентарю.
З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.
- соціальне середовище - створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого i середнього бізнecy, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.
б) для території з природоохоронним статусом.
Земельна ділянка детального плану території, за наявними даними знаходиться поза межами об’єктів природно-заповідного фонду і територій, перспективних для заповідання (зарезервованих з цією метою), також територія знаходиться поза межами території Смарагдової мережі, отже, ймовірних наслідків не очікується.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Враховуючи функціональне призначення та географічне розміщення ділянки детального плану території транскордонного впливу не відбуватиметься, отже транскордонні наслідки для довкілля відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.
Вибір земельних ділянок проведено з урахуванням варіантів можливого розвитку i техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.
В якості альтернатив, які розглядатимуться в рамках стратегічної екологічної оцінки, буде «нульовий» сценарій, якщо документ державного планування не буде затверджений.
У разі не затвердження документа місцевого планування (детального плану території) та відмови від реалізації об’єкту будівництва, що проектується, призведе до неможливості організації та впорядкування території, сприяння соціально - економічного розвитку регіону та реалізації програм розвитку економіки України, збільшення кількості робочих місць. Відмова від реалізації проекту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи i критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні i формалізовані методи прогнозування.
Для підготовки звіту CEO передбачається використовувати наступну інформацію:
• доповіді про стан довкілля;
• статистичну інформацію;
• інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ;
• дані моніторингу стану довкілля;
• iнша доступна інформація.
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам i правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність i прийнятність планованої діяльності i обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності i ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:
• вивчити в регіональному плані природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафт (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
• розглянути природні ресурси з обмеженим режимом використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
• оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
• визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
• зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості)
• повідомити громадськість про ефективність проекту i можливі екологічні наслідки.
У ході CEO провести оцінку факторів ризику i потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного i стабільного соціально - економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні технології та матеріали. Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає: - ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.; - планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.; - відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо; - захисні заходи. Передбачається розглянути наступні заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: - оптимізація функціонально-планувальної організації детального плану території з урахуванням перспективного розвитку з метою дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від об’єктів, що є джерелами шуму і забруднення навколишнього середовища; - дотримання параметрів нормативних планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, санітарних розривів, охоронних зон тощо), що визначаються санітарними правилами та державними будівельними нормами; - оптимізація схем інженерної інфраструктури (мереж тепло-, електропостачання, водопостачання та водовідведення, зливової каналізації), з розглядом можливостей повторного використання очищених стічних вод, енергоефективних технологій та обладнання, які дозволятимуть економити природні ресурсі; - оптимізація схеми внутрішньої транспортної мережі детального плану, вдосконалення та подальший розвиток зовнішньої транспортної системи з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту; - розробка стратегії управління ризиками виникнення аварій на об’єкті підвищеної небезпеки.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту із СЕО: 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією); 3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень, які знаходяться у вільному доступі); 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією); 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції та строки їх подання.
Батуринська міська рада Ніжинського району Чернігівської області
Юридична адреса: 16512, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Батурин,
вул. В. Ющенка, буд. 30.
Телефон/факс: 04635-48333 - Факс, 04635-48333.
Електронна пошта: baturin-mrada@ukr.net
Контактна особа – начальник відділу земельних відносин, комунальної власності, житлово – комунального господарства, тел. 0979467757, ел.почта: ivashenko-1994@ukr.net.
Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення, тобто до 31.01.2022р.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь